Hoogbegaafdheid bij vrouwen brengt bijzonderheden met zich mee. Denk jij een hoogbegaafde vrouw te zijn?

Hoogbegaafdheid bij vrouwen

Hoogbegaafdheid bij vrouwen brengt vaak bepaalde bijzonderheden met zich mee. Als meisje hebben ze aangeleerd om zich zo veel mogelijk aan te passen op school, om maar niet op te vallen. Deze aanpassing kost ook veel inspanning en brengt zeker de nodige frustraties met zich mee. Het is niet het natuurlijk gedrag. Het afwijkend zijn is voor hoogbegaafde vrouwen vaak moeilijk te accepteren. Altijd bereid zijn om te doen wat van hen verwacht wordt, maar tegen welke prijs? Als de ‘last’ van hoogbegaafdheid steeds zwaarder wordt en de inspanning soms ondraaglijk, kan dit tot problemen leiden. Als een jonge hoogbegaafde vrouw nooit erkend is en niet gelijk op kan gaan met anderen, blijft ze zich haar hele leven aanpassen.

Hoogbegaafdheid bij vrouwen kan intimiderend zijn

Natuurlijk kun jij je als hoogbegaafde vrouw je hele leven jezelf blijven aanpassen, blijven twijfelen en zoeken naar de oorzaken van je onbehagen. Je blijft dan wel je hele leven naast de werkelijkheid leven van wie je echt bent en wie je eigenlijk wilt zijn. Hoogbegaafde vrouwen zijn vaak alleen, want hun bijzondere intellect isoleert hen vaak nog meer dan mannen. De extreme gevoeligheid dat vaak achter hun masker verborgen blijft, wordt vaak niet gezien. Hoogbegaafdheid bij vrouwen op hogere posities is voor mannen vaak lastig, omdat dit als bedreigend kan worden gezien. Vanuit nature wil een man toch graag een vrouw ‘beschermen’ en mondige sterke vrouw kan voor een man beangstigend zijn.

Hoogbegaafde vrouw met een masker

Hoogbegaafde vrouwen lijken voor anderen vaak dominant, koel, onbenaderbaar, trots en zelfverzekerd. Daar klopt natuurlijk lang niet altijd wat van. Het masker dat ze vaak dragen om zichzelf te beschermen werkt echter in hun voordeel. Het pantser houdt anderen op afstand. Onder dit masker gaat vaak een grote eenzaamheid schuil. Ze hebben er juist veel behoefte aan om te worden gewaardeerd en zich beschermd te voelen. Door het aanpassingsgedrag blijft hun gevoeligheid en affectiviteit verborgen, zodat oplaaiende emoties niet de overhand krijgen. Hun blik op de wereld, het groot analyserend en hoogbegaafd denkvermogen en hun overtuigingen maken andere mensen vaak bang. Anderen kunnen er niet tegen opboksen en dat geeft vaak weer communicatieproblemen.

Problemen in onderlinge relaties met mannen

Hoogbegaafdheid bij vrouwen in relaties leidt soms ook tot problemen. Voor veel mensen jaagt intelligentie een soort van angst aan. In het bijzonder bij mannen. Zelfs bij intelligente mannen. Intelligentie gaat samen met een grote kritische zin tegenover zichzelf en anderen. Alles wordt ter discussie gesteld. Met een hoogbegaafde vrouw is de man vaak bang dat hij niet tegen haar opgewassen is. Dat hierdoor zijn eigen zwakheden en kwetsbaarheid ontmaskerd worden. Weinig mannen, en zeker op de werkvloer, accepteren deze uitdaging, want zo zeker zijn ze niet altijd van zichzelf. De moderne man heeft nog steeds de neiging om zich sterk te voelen, enigszins te domineren en zijn naasten te beschermen. Dit is een oerdrang die er bij veel mannen zeker nog inzit.

Stereotype rol van vrouwen

Hoogbegaafde vrouwen worden uitgedaagd uit de stereotype rol van de vriendelijke, meegaande en sociale vrouw te stappen, want dit is niet volledig wie ze zijn. Blijf trouw aan jezelf en accepteer wie je bent en probeer waar nodig dichterbij je gevoel te komen. Uit te veel denken wordt twijfel geboren en dat is funest om goed te kunnen functioneren. Als de vertrouwde hyperactiviteit daar ook nog eens bijkomt, kan het vat overlopen. Er ontgaat je niets, de kleinste emoties worden ervaren. Je probeert dit te kanaliseren en in toom te houden om je niet te veel te laten meeslepen. Hiermee ontstaat het gevaar dat je afstandelijk, kil en ongevoelig overkomt, maar van binnen ben je dat helemaal niet. Hoogbegaafdheid bij vrouwen is zeker niet altijd makkelijk als vrouw zijnde in deze maatschappij.

Te veel moeten en perfectionistisch denken

Als vrouw moet je vaak van alles. Werken, gezin, kinderen opvoeden, sociale contacten onderhouden etc. Juist ook bij hoogbegaafde vrouwen speelt de gedachte dat ze alle verwachtingen moeten nakomen. De druk die op hen uitgeoefend wordt is hoog en ze hebben het gevoel de hele dag aan te staan. Moet jij ook zo veel van jezelf? Ook op het werk schuilt het gevaar dat je in je rol een hoge werkdruk ervaart. Je wilt jezelf bewijzen, geen fouten maken en je hebt het gevoel dat anderen hoge verwachtingen van je maken. Hier schuilt dan ook het gevaar van perfectionisme en een hoge prestatiedrang. Iets wat ook veel terugkomt bij hoogbegaafdheid bij vrouwen.

Je ware identiteit van hoogbegaafde vrouw accepteren

Vrouwen vinden het vaak nog moeilijker als mannen om van zichzelf te denken dat ze intelligent of hoogbegaafd zijn. Ze denken zich er niet in te kunnen herkennen. De herkenning, hun zelfbewustzijn en herovering van hun eigen zelf is vaak een lange en moeizame weg. Ze verzetten zich er ook vaak tegen. Waar het allemaal toe kan leiden en ervoor uitkomen jaagt vaak angst aan. Angst voor onbegrip en negatieve reacties van anderen, houdt hen vaak tegen om werkelijk te zeggen wat ze denken, vinden en willen. De relatie tussen vrouwen en hun intelligentie heeft helaas tot gevolg dat weinig vrouwen zich laten testen. Waarom zou je een persoonlijkheidsprofiel opstellen als het idee van hoogbegaafdheid je angst aanjaagt?

Omgaan met feedback en negatieve kritiek

Hoogbegaafheid bij vrouwen brengt ook met zich mee dat ze regelmatig negatieve feedback en kritiek krijgen. Door je sensitiviteit is dat best lastig. De kans is groot dat je snel in de verdedigingsmodus bij kritiek schiet. Dit kan weer leiden tot onderlinge discussies met anderen. Hierdoor kan je weer conflictvermijdend gedrag gaan vertonen, waarbij je discussies en dreigende conflicten uit de weg gaat. Het probleem wordt er echter niet mee opgelost.

Andere blogs die je wellicht interessant vindt:

Training bij je hoogbegaafdheid en problematiek volgen?

Als je door je hoogbegaafdheid tegen diverse communicatieproblemen, onderlinge strubbelingen of ander vraagstukken aanloopt, kan de training positieve intelligentie iets voor je zijn. Hiermee krijg je inzicht in je eigen saboteurs en hoe je deze kan verminderen. Zo haal je het beste uit jezelf en krijg je meer controle over je unieke eigenschappen op een positieve manier.

“Hoogbegaafdheid bij vrouwen is een zegen en een last tegelijk”