Heb jij het gevoel dat je hoogbegaafd bent? Voel je je vaak anders dan anderen en vind je weinig aansluiting bij gelijkgestemden?

Hoogbegaafd: wat betekent dat precies?

Hoogbegaafd zijn betekent dat je brein sneller leert en anders denkt. Dit geldt vooral bij personen waarbij de begaafdheid merendeels is geconcentreerd op het creatieve vlak. De zogenaamd ‘creatief hoogbegaafden’. Zij leren en denken voornamelijk top-down. Dat wil zeggen van het geheel naar delen. Ze hebben vaak andere behoeften dan een gemiddeld persoon. Voelen zich vaak niet begrepen en vinden weinig aansluiting bij anderen in hun (werk)omgeving. Bij een hoogbegaafd persoon is er sprake van een IQ tussen de 120 of boven de 130. Daarnaast zijn er persoonlijkheidsfactoren die een rol spelen, zoals creativiteit, leergierigheid en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafdheid kan je vinden op vele manieren en in vele vormen.

Hoogbegaafdheid en een hoger bewustzijn

Er is één grote overeenkomst bij hoogbegaafdheid. Dat is het grotere bewustzijn. Juist dit bewustzijn heeft de aangeboren mogelijkheid in zich boven de middenmaat uit te raken, maar dan wel op een eigenzinnige manier. Het zijn vaak creatieve out-of-the-box denkers. Zij die vaak nieuwe dingen zien, iets nieuws ontwikkelen en oplossingen bedenken voor problemen die anderen nog niet zien. Bij voorkeur voor iets goeds voor de organisatie of de maatschappij.

Hoogsensitiviteit bij hoogbegaafden

Het is juist de hoogsensitiviteit die een hoogbegaafd persoon kenmerkt. Niet ieder persoon die zich hoogsensitief noemt, zal hoogbegaafd zijn of extra ontwikkelingspotentieel hebben. De kenmerken voor hoogsensitiviteit liggen voor een deel gelijk aan die van hoogbegaafden. Alleen raken veel HSP-ers snel overprikkeld als ze te veel voelen en ervaren. Daar waar een creatief hoogbegaafd persoon juist beter in staat is om met verschillende dingen bezig te zijn. Hun hoogbegaafdheid maakt juist dat ze een ‘neus’ hebben hoe dingen aanvoelen of zullen verlopen. Creatief van geest en emotioneel begaafd. Het innerlijk ‘weten’ overheerst, zonder dat een hoogbegaafd persoon wordt overspoeld door oncontroleerbare emoties. Dit laatste is juist vaak het geval bij alleen hoogsensitieve personen.

Hoog ontwikkelingspotentieel

Het hoog ontwikkelingspotentieel bij creatieve hoogbegaafdheid uit zich onder meer in de volgende kenmerken:

  • Hoog energieniveau

  • Hoog intellectueel vermogen
  • Hoog creatief denkvermogen en diep doordenken
  • Sterk empathisch vermogen en hoge intuïtie
  • Behoefte om filosofisch, spiritueel bezig te zijn
  • Grote enthousiasme voor dingen
  • Vaak alles tegelijk willen doen
  • Uitbundigheid en extreme hoogten
  • Snel verveeld bij ‘koetjes en kalfjes’ gesprekken
  • Grote verbeeldingskracht

Hoogbegaafd en je behoeften

Uit onderzoek blijkt dat hoogsensitieve- en hoogbegaafde personen over eigenschappen beschikken zoals creativiteit, artisticiteit en intuïtie. Ook hebben zij een grotere behoefte aan spiritualiteit en filosoferen. Hun hoogsensitiviteit zegt veel over hun manier van leren. Hoe zij wereld waarnemen, intensiteit en over behoeften en mogelijkheden om hoge prestaties te leveren op het moment dat hun interesse gewekt is. De behoeften van een creatief hoogbegaafd persoon liggen vaak op een ander vlak dan bij anderen. Hun honger naar kennis is altijd aanwezig. Juist het ontwikkelingspotentieel bij hoogbegaafden maakt het dat ze boven zichzelf uit kunnen stijgen. Mits ze ook (h)erkend worden en bevestigd worden in hun ‘zijn’. Het is aan te raden om te blijven werken aan je persoonlijke groei.

Intellectueel vermogen en diepzinnigheid

Een hoogbegaafd persoon heeft een grote dosis nieuwsgierigheid. Bij de ene creatief hoogbegaafd persoon is dit sterker aanwezig dan bij een ander. Er is een sterke behoefte aan meer willen weten. De omgeving wordt sterk geobserveerd en beredeneerd. Veel moeite met dingen die ‘moeten’ en altijd willen ‘waarom’. Vaak zeer geïnteresseerd in wetenschap, nieuwe ontwikkelingen en vooruitgang. Brede interesse in concrete en toepasbare kennis. Uitstekende concentratie wanneer iemand iets interessant vindt. Zeer alert en veel prikkels waarnemen. Dit is een kwaliteit van de persoonlijkheid en de potentie voor een diepe emotionele ontwikkeling.

Hoogbegaafdheid en mogelijke nadelen

Sommige hoogbegaafde personen ervaren ook nadelen. Als je hoge verwachtingen aan jezelf stelt, kun je ook heel perfectionistisch in je werk zijn. Je wilt natuurlijk bewijzen dat je het allemaal goed kan. Sommige personen hebben ook de neiging om uitstelgedrag te vertonen, omdat ze zeker willen weten of alles klopt, voordat ze er aan beginnen. Dit geldt ook bij vervelende klussen die moeten, maar die geen meerwaarde voor ze hebben. Als je weinig aansluiting vindt bij gelijkgestemden kan je je soms ook best eenzaam voelen en niet begrepen door de mensen om je heen.

Loop jij met je hoogbegaafdheid tegen bepaalde problemen aan waar je graag met een gelijkgestemde over wil praten? Neem dan contact met ons op en leg je vraag aan ons voor.

Creatief hoogbegaafd maakt je bijzonder, uniek en speciaal