Heb jij het gevoel dat je hoogbegaafd bent? Voel je je vaak anders dan anderen en vind je weinig aansluiting bij gelijkgestemden?

Hoogbegaafd: wat betekent dat precies?

Hoogbegaafd zijn betekent dat je brein sneller leert en anders denkt. Dit geldt onder andere ook bij personen waarbij de begaafdheid merendeels is geconcentreerd op het creatieve vlak. De zogenaamd ‘creatief hoogbegaafden’. Zij leren en denken voornamelijk top-down. Dat wil zeggen van het geheel naar delen. Ze hebben vaak andere behoeften dan een gemiddeld persoon. Voelen zich vaak niet begrepen en vinden weinig aansluiting bij anderen in hun (werk)omgeving. Bij een hoogbegaafd persoon is er sprake van een IQ van 130 en hoger. Daarnaast zijn er persoonlijkheidsfactoren die een rol spelen, zoals creativiteit, leergierigheid en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafdheid kan zich op verschillende manieren manifesteren. 

Hoe zit dat met IQ-scores? 

Bij een IQ-score tussen de 90 en 109 heb je een gemiddelde intelligentie. Tussen de 110 en 119 spreekt men van een bovengemiddelde intelligentie. Mensen met een IQ tussen de 120 en 129 worden begaafd genoemd. Vanaf een IQ van 130 ben je dus hoogbegaafd. Mensen die daar bovenuit springen met een IQ tussen de 145 en 160 zijn zeer hoogbegaafd of uitzonderlijk begaafd. Er zijn ook theorieën die rekening houden met het ontwikkelingspotentieel (psychomotorisch, intellectueel, emotioneel, zintuigelijk en beeldend). Dit worden ook wel de ‘creatief begaafden’ genoemd.

Hoogbegaafdheid en een hoger bewustzijn

Er is één grote overeenkomst bij hoogbegaafdheid. Dat is het grotere bewustzijn. Juist dit bewustzijn heeft de aangeboren mogelijkheid in zich boven de middenmaat uit te raken, maar dan wel op een eigenzinnige manier. Het zijn vaak creatieve out-of-the-box denkers. Zij die vaak nieuwe dingen zien, iets nieuws ontwikkelen en oplossingen bedenken voor problemen die anderen nog niet zien. Bij voorkeur voor iets goeds voor de organisatie waar ze voor werken of de maatschappij.

Hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit 

Een deel van de hoogbegaafde personen zijn meer sensitief voor omgevingsfactoren. Niet ieder persoon die zich hoogsensitief noemt, zal hoogbegaafd zijn of extra ontwikkelingspotentieel hebben. De kenmerken bij hoogbegaafdheid kunnen in bepaalde deelgebieden ook overeenkomsten hebben met hoogsensitiviteit. Alleen raken veel HSP-ers snel overprikkeld als ze te veel voelen en ervaren. Daar waar een creatief hoogbegaafd persoon juist beter in staat is om met verschillende dingen bezig te zijn. Hun hoogbegaafdheid maakt juist dat ze een ‘neus’ hebben hoe dingen aanvoelen of zullen verlopen. Creatief van geest en emotioneel begaafd. Het innerlijk ‘weten’ overheerst, maar kan ook overspoeld worden door oncontroleerbare emoties.

Sommige hoogsensitieve hoogbegaafden herkennen zichzelf als een High Sentation Seeker (HSS).

Hoog ontwikkelingspotentieel

Het hoog ontwikkelingspotentieel bij creatieve hoogbegaafdheid uit zich onder meer in de volgende kenmerken:

 • Hoog energieniveau en veel dingen tegelijk willen

 • Hoog intellectueel vermogen en erg nieuwsgierig

 • Hoog creatief denkvermogen en diep doordenken
 • Sterk empathisch vermogen en hoge intuïtie
 • Vrij autonoom en zelfstandig bezig zijn

 • Zeer brede interesses hebben

 • Snel en diepzinnig communiceren

 • Een sterk probleemoplossend vermogen

 • Snel verveeld bij ‘koetjes en kalfjes’ gesprekken
 • Grote verbeeldingskracht en fantasie

 • Vaak originele ideeën  hebben

 • Soms overgevoelig voor omgevingsfactoren, geluid en licht

 • Snel de juiste verbanden weten te leggen

Hoogbegaafd en je behoeften

Uit onderzoek blijkt dat hoogbegaafde personen over eigenschappen beschikken zoals creativiteit, artisticiteit en intuïtie. Ook hebben zij vaker een grotere behoefte aan spiritualiteit en filosoferen. Hun hoogsensitiviteit zegt veel over hun manier van leren. Hoe zij wereld waarnemen, de intensiteit van hun denken en over behoeften en mogelijkheden om hoge prestaties te leveren op het moment dat hun interesse gewekt is. De behoeften van een creatief hoogbegaafd persoon liggen vaak op een ander vlak dan bij de meeste anderen. Hun honger naar kennis is altijd aanwezig. Juist het ontwikkelingspotentieel bij hoogbegaafden maakt het dat ze boven zichzelf uit kunnen stijgen. Mits ze ook (h)erkend worden en bevestigd worden in hun ‘zijn’.

Intellectueel vermogen en diepzinnigheid

Een hoogbegaafd persoon heeft een grote dosis nieuwsgierigheid. Bij de ene hoogbegaafd persoon is dit sterker aanwezig dan bij een ander. Er is een sterke behoefte aan meer willen weten. De omgeving wordt sterk geobserveerd en beredeneerd. Veel moeite met dingen die ‘moeten’ en altijd willen weten ‘waarom’ iets is of gebeurt. Vaak zeer geïnteresseerd in wetenschap, nieuwe ontwikkelingen, oplossingen en vooruitgang. Brede interesse in concrete en toepasbare kennis. Uitstekende concentratie wanneer iemand iets interessant vindt. Zeer alert en veel prikkels waarnemen. Dit is een kwaliteit van de persoonlijkheid en de potentie voor een diepe emotionele ontwikkeling.

Hoogbegaafdheid en perfectionistisch op je werk

Sommige hoogbegaafde personen ervaren ook nadelen. Als je hoge verwachtingen aan jezelf stelt, kun je ook heel perfectionistisch in je werk zijn. De prestatiedrang ligt vaak erg hoog. Sommige personen hebben ook de neiging om uitstelgedrag te vertonen. Met name omdat perfectionistisch ingestelde personen zeker willen weten of alles klopt, voordat ze er aan beginnen. Dit geldt ook bij vervelende klussen die moeten, maar die geen meerwaarde voor ze hebben. Als je weinig aansluiting vindt bij gelijkgestemden, kan je je soms ook best eenzaam voelen en niet begrepen door de mensen om je heen.

Deze blogs zijn voor jou wellicht ook interessant:

Ben ik hoogbegaafd? 
Perfectionisme en hoge prestatiedrang
Last van faalangst? 
Moet jij ook zo veel van jezelf?

Training of coaching bij hoogbegaafdheid en problemen

Loop je door je hoogbegaafdheid tegen problemen aan? Ervaar je steeds weer strubbelingen met anderen op je werk en privé? Zie je het soms niet meer zitten en weet je niet wat het nu precies is waarom je niet goed in je vel zit? Vertoon je veel aanpassingsgedrag en wil je meer grip en controle over je breindenken? Wellicht kan de nieuwe training Positieve Intelligentie je verder helpen. Hiermee krijg je inzicht, kennis en handvaten voor je eigen innerlijke saboteurs.

Creatief hoogbegaafd maakt je bijzonder, uniek en speciaal