Waarom gaan faalangst en perfectionisme vaak samen? Ben jij ook angstig voor kritiek en afwijzing? In dit blog hier meer over.

Faalangst

Faalangst komt veel voor bij mensen die hun vaardigheden continue aan het verbeteren zijn. Om te verbloemen dat ze faalangst hebben, werken ze heel hard om hun prestaties te bevorderen. Zo hebben ze het gevoel om daar in elk geval controle over te hebben. Als ze niet zeker weten dat ze het kunnen, dan proberen ze de taak of het probleem te vermijden. Het is belangrijk om er achter te komen wat je werkelijke drijfveren zijn. Waarom voel je faalangst en is dit gebaseerd op de werkelijkheid of op belemmerende overtuigingen?

Conflictvermijdend gedrag bij angst

Mensen die faalangst hebben en ook sterk perfectionistisch zijn, kunnen vaak ook slecht tegen kritiek. Dat komt omdat ze er moeite mee hebben om kritiek op hun presteren los te koppelen van kritiek op hun persoon. Ze baseren hun eigenwaarde op hun prestaties. Het dan ook niet verwonderlijk dat ze kritiek op hun prestaties zien als een aanslag op hun eigenwaarde. Daarom gaan ze negatieve feedback vaak uit de weg. Op deze manier worden ze minder snel geconfronteerd met de slechte punten van hun presteren. Conflictvermijdend gedrag zien wij ook vaak terug bij mensen met faalangst.

Faalangst en kritiek uit de weg gaan

Mensen die faalangst hebben of in de basis onzeker zijn, gaan ook vaak kritiek uit de weg. Als ze kritiek krijgen, negeren ze dat vaak of raken van slag. Vaak schiet je in de verdedigingsmodus bij kritiek. Het uit de weg gaan van kritiek is slecht voor je ontwikkeling. Juist het evalueren van je handelen is noodzakelijk om te kunnen groeien. Wie feedback en kritiek uit de weg gaat, beschermt zijn eigenwaarde op de korte termijn. Maar je ontneemt jezelf daarmee belangrijke kansen om te leren. Probeer kritiek dan ook niet direct persoonlijk op te vatten. Luister welke boodschap hiermee gebracht wordt en zie kritiek als een leermoment. Met de ontvangen feedback kan jij iets verbeteren en dan kun je het dus ook ‘positief omdenken’.

Geen fouten durven maken

Faalangst ontstaat als je angstig wordt voor fouten. Wie zijn eigenwaarde baseert op zijn prestaties, zal erg bang zijn om fouten te maken. Een fout maken betekent immers dat je iets niet kunt. In elk leerproces is het maken van fouten echter onvermijdelijk. Wie krampachtig probeert geen fouten te maken, zal zich extreem risicomijdend gaan opstellen. Dat is een weinig succesvolle strategie als je vernieuwend of innovatief wilt zijn. Als je dan probeert om geen fouten te maken, verklein je de mogelijkheid om te leren dus enorm.

Faalangst en perfectionisme

Perfectionisten met (deels) faalangst in de onderlaag, stellen vaak hoge eisen aan zichzelf. Als ze eenmaal hun doel bereikt hebben, gaan ze dat doel relativeren en stellen ze weer hogere doelen. Ze houden zichzelf voor dat ze pas echt tevreden kunnen zijn wanneer ze dat nieuwe doel bereikt hebben. Vaak weten ze van binnen wel dat het volbrengen van hun doel hun maar enkele uren voldoening zal geven. Faalangst en perfectionisme gaan vaak samen, al zijn perfectionistische personen zich daarvan niet bewust.

Lees meer over perfectionisme en hoge prestatiedrang.

Risico op burn-out en ziekte

Perfectionistische types die faalangstig zijn, werken vaak harder dan verstandig is. Ziekte, uitval, erge vermoeidheid en burn-out klachten, liggen dan ook op de loer. Ook als het niet zo ver komt, ervaren perfectionisten en faalangstige mensen het leven vaak als zwaar, vermoeiend en vervelend. De angst om te falen vreet continue aan hen. De onderliggende angsten (falen, niet goed genoeg zijn, fouten maken, kritiek krijgen, dreigend ontslag etc.) maken het bijna onmogelijk om te genieten van het uitoefenen van hun taken.

Lees ook meer over:

Wil jij ook je faalangst overwinnen en zelfverzekerder worden?