Het verloop van burn-out klachten kan per persoon verschillen. Welke burnout klachten ervaar jij?

Burn-out klachten

Alhoewel burn-out klachten verschillend kunnen zijn in de mate van heftigheid, zijn onderstaande symptomen wel de meest bekende burn-out klachten. Hieronder volgt een opsomming van veel voorkomende burn-out symptomen waarin je overspannenheid en burn-out kunt herkennen.

Enkele lichamelijke burn-out klachten

 • Ernstige uitputting van energie

 • Slapeloosheid, moeite met inslapen of doorslapen

 • Hoofdpijn, spierpijn en rugpijn

 • Darmstoornissen, maagpijn en verandering van eetlust

 • Verminderde weerstand tegen infecties

 • Verhoging van de bloedsuiker en bloeddruk

 • Hartkloppingen en een opgejaagd gevoel

Enkele psychische burn-out klachten

 • Mentaal op zijn, moe en uitgeblust

 • Minder zelfvertrouwen en onzeker of het functioneren

 • Te veel betrokken bij het werk en in latere fase juist afstandelijk

 • Niet meer tot rust kunnen komen

 • Prikkelbaar, snel geïrriteerd en een kort lontje

 • Inflexibel, dwangmatig handelen en koppigheid

 • Veel piekeren, somber zijn en angstig

 • Besluiteloosheid en vergeetachtigheid

 • Concentratieverlies

 • Niet meer kunnen genieten van leuke dingen

Enkele gedragsveranderingen bij burn-out klachten

 • Minder presteren en meer fouten maken

 • Chaotisch werken of juist overmatig hechten aan structuur

 • Sociale contacten uit de weg gaan

 • Meer roken, alcohol of drugs gebruiken

 • Slaap- en kalmeringsmiddelen gebruiken

 • Versuft voor de tv hangen

Burn-out klachten in de eerste fase

In de eerste fase van een (dreigende) burn-out zal je vaak nog harder werken om je taken uit te voeren. Je schuift je eigen belangen opzij, slaat pauzes over, werkt langer door en probeert alle ballen in de lucht te houden. Bij toenemende belasting zal je je zorgen maken of je alles tot een goed einde kunt brengen en of je het tempo vol kan houden. Je begint te piekeren en slaapt minder goed. Je gaat meer fouten maken, wordt vergeetachtig waardoor zorgen nog meer toenemen. Enerzijds is er de wil om door te gaan en anderzijds wordt de behoefte aan rust steeds groter.

Je wordt steeds meer ontevreden en reageert dit sneller op je omgeving af. Er kan wrijving ontstaan met je omgeving, relatie, collega’s of leidinggevende. Je verbruikt structureel meer energie dan dat je na je werk kunt opladen. Ziekte en uitval beginnen nu dreigend te worden.

Burn-out klachten in de tweede fase

Als de werkdruk en stress aanhouden, begint je lichaam steeds steviger burn-out signalen af te geven. Je wordt steeds meer prikkelbaar, je hebt vaker hoofdpijn, lichamelijke klachten en verstoringen of geluiden op je werk storen je meer dan anders. Je hebt steeds meer moeite om je te concentreren. Je wordt kortaf, snel geïrriteerd en kan slechter omgaan met veranderingen.

Toename van burn-out symptomen en problemen op het werk

In de tweede fase en bij toename van burn-out klachten, wordt je werkaanpak meer chaotisch of juist krampachtig gestructureerd. Je verliest meer en meer je grip op zaken en raak het overzicht kwijt. Je normale taken gaan je niet meer goed af. Er sluipen steeds meer fouten in je werk. Collega’s of leidinggevende zullen het ook opmerken. Je bent er wellicht  van overtuigd dat je het niet kunnen permitteren om het rustiger aan te doen. Je kiest ervoor om de burn-out klachten en signalen te negeren. Als anderen hun zorgen uitspreken, zal je het tegenspreken.  Je ervaart de burn-out symptomen inmiddels als normaal en negeert ze zo veel mogelijk.

Verstoringen in het functioneren

Na gelang de burn-out klachten blijven, kan je gevoelens van leegte en zinloosheid ervaren. Dit kan overgaan in een depressie als de stress langdurig aanhoudt. Na verloop van tijd word je erg moe. Je kan gedachten krijgen als: “dit hou ik niet vol, ik ga instorten”. Het functioneren begint nu echt verstoord te raken. Je neemt steeds minder tijd voor sociale contacten of hobby’s. Ook contact binnen je gezin kunnen erbij in schieten. Op een gegeven moment als je klaar bent met je dag, wil je alleen nog maar slapen. Je kan niet meer aan de verwachtingen voldoen en je voelt je daar onbegrepen, boos en schuldig over. Dit leidt tot spanningen in de sociale omgeving. Thuis kom je nu ook niet meer tot rust.

In deze fase raak je uiteindelijk overspannen en valt uit mogelijk uit op je werk. Je bent dan gemiddeld 3 maanden ziek.

Burn-out klachten in de derde fase

De overbelasting en de burn-out klachten duren nu al langer dan zes maanden. De klachten en het lijden nemen toe. Je kan misschien nog aan het werk zijn, maar je functioneert niet meer effectief of bent helemaal niet meer in staat om te werken. Je voelt je volledig uitgeput. Als je nu onvoldoende rust neemt en blijft doorgaan, dan stort uiteindelijk het compensatiemechanisme in (de aanpassingen in je lichaam die je in staat stelden om door te blijven gaan). Er hoeft maar iets onbeduidends te gebeuren en dan gaat het plotseling niet meer. Er is dan vaak sprake van een volledig instorting en ben je totaal vastgelopen. Burn-out is een feit.

In de derde fase kan je soms de meest simpelste dingen niet meer. Het lichaam heeft nu zo hard aan de noodrem getrokken da het krakend tot stilstand komt. Op deze manier is het wel gedwongen om rust te nemen.

Burn-out herstel kan zes maanden of langer duren.

Lees ook meer over de oorzaken van een burn-out.

Burn-out klachten, daar wil je zo snel mogelijk weer van af