De oorzaken van een burn-out kunnen per persoon verschillend zijn. In grote lijn zijn de volgende oorzaken en symptomen herkenbaar.

Oorzaken burn-out

Een burn-out wordt gezien als een uitputtingsreactie van je lichaam en geest als gevolg van langdurige (werk) stress. Vaak zijn er meerdere burn-out klachten en onderliggende oorzaken die verband met elkaar houden. Je voelt dat je accu leeg is en niet meer opgeladen kan worden. In de basis ontstaat een burn-out als er geen balans meer is tussen een hoge werkstress, ontspanning en rust. Ook als er geen goede afstemming meer is tussen je belastbaarheid en je dagelijkse belasting, raakt je systeem overspannen en begint te protesteren. Zonder behandeling en goede begeleiding zullen de burn-out klachten in ernst toenemen.

Belangrijke oorzaken van een burn-out

 • De lat voor jezelf veel te hoog leggen; perfectionistisch gedrag
 • Slechte balans tussen werk en privé

 • Geen ‘nee’ durven zeggen; altijd maar doorgaan

 • Steeds toenemende druk op je werk

 • Onplezierige werkomstandigheden en conflicten op het werk

 • Geen hulp durven of willen vragen

 • Opeenstapeling van meerdere stressfactoren

 • Je gevoelens wegdrukken en jezelf op de achtergrond zetten

 • Crisissituaties die je niet hebt verwerkt

Belastbaarheid versus belasting wat je aankan

Afhankelijk van je belastbaarheid in diverse omstandigheden, je persoonlijke eigenschappen, doorzettingsvermogen en stressregulatie, kunnen vroeg of laat burn-out klachten optreden. De risicofactoren liggen ook vaak gelegen aan bepaalde persoonlijkheidskenmerken die hier inherent aan zijn. Dit kunnen we nader onderzoeken, zodat de oorzaken van je burn-out op diverse vlakken duidelijk naar voren komen. Indien je langdurig aan negatieve stress blootstaat, komt het op je doorzettingsvermogen en innerlijke kracht aan hoe lang je het aankunt. Juist hard werkende mensen met een hoog dienstverlenend karakter zijn gevoelig voor een burn-out, omdat ze te weinig aan zichzelf denken en de ander altijd voorop stellen. Ook mensen met een drukke eigen bedrijf of die hoog op de carrièreladder staan, hebben de neiging om hun werk altijd voorop te stellen, maar dit kan je op ten duur opbreken.

Oorzaak burn-out klachten verhelpen

Een adequate burn-out behandeling begint met de juiste diagnose. Een arts zal je burn-out symptomen beoordelen en je mogelijk een burn-out behandeling aanraden. De meeste hulpverlening beperkt zich echter tot een aantal gesprekken met een psycholoog, praktijkondersteuner of het GGZ. Schrik niet als je soms weken of maanden moet wachten als je hedendagen een psycholoog wilt inschakelen. Veel burn-out behandelingen zijn gericht op het tot rust laten komen van je systeem en vooral geen (over)belasting. Vaak is dit niet afdoende, omdat hier de focus wordt gelegd op symptoombestrijding. Bij een effectieve burn-out behandeling gaat het juist om de oorzaken van je burn-out weg te nemen en deze problemen duurzaam op te lossen. Dat is wat wij doen!

Lees meer over ons burn-out programma.

Herken je deze burn-out symptomen?

Dit zijn de meest voorkomende burn-out symptomen die leiden tot negatieve gedachten, gevoelens en gedrag:

 • Diverse, soms onverklaarbare, lichamelijke klachten

 • Hoofdpijn, buikpijn en ander vage pijnen in je lichaam

 • Extreme vermoeidheid, vaak al direct bij het opstaan

 • Concentratieproblemen op je werk en in je dagelijks leven

 • Geheugenproblemen en vergeetachtigheid

 • Een algeheel lusteloos gevoel, nergens meer zin aan hebben

 • Hartkloppingen, sneller angstig tot paniekaanvallen

 • Een continue opgejaagd gevoel, nog zo veel willen en doen

 • Emotioneel meer labiel zijn, boos en gespannen

 • Piekeren en hierdoor slecht slapen of slapeloosheid

Wat gebeurt er in je lichaam bij een burn-out?     

Iedereen heeft wel een bepaalde mate van stress in zijn leven en dit maakt je ook scherp en alert op de dingen die moeten gebeuren. Wanneer je echter een langdurige periode van heftige werkdruk en stress ervaart, kan je lichaam hier niet meer goed van herstellen. Je systeem staat continu op scherp in de overlevingsstand, waardoor je op ten duur overbelast raakt. Wanneer deze stress en overbelasting blijft aanhouden staat een burn-out voor de deur. Wanneer je diverse burn-out symptomen en klachten negeert en gewoon blijft doorgaan, terwijl je al ver over je grenzen bent gegaan, kun je helemaal opbranden. Het kan gebeuren dat je van de één op andere dag ineens niets meer kunt en je ben je jezelf niet meer. Het enige wat je nog wilt is in je bed blijven en niets meer moeten, voelen of denken. Adequate burn-out herstel zal gestoeld moeten zijn op alle aspecten die met je burn-out te maken hebben.

Heb ik een burn-out of depressie?

Burn-out klachten en de oorzaken hiervan kunnen ook tot een depressie leiden. Veel mensen met een burn-out hebben klachten die ook bij een depressie voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan lusteloosheid, veelvuldig piekeren en somberheid. Daardoor is een burn-out of depressie soms lastig van elkaar te onderscheiden. In de praktijk kan dit ook tegelijkertijd voorkomen. Een burn-out ontstaat echter vaak door langdurige overbelasting en een hoge mate van stress, terwijl een depressie ook kan ontstaan zonder dat er sprake is van overbelasting. Vaak liggen hier meer psychische problemen aan ten grondslag of bij bepaalde persoonlijkheidsstoornissen zoals autisme, ADHD, ADD, OCD (dwangstoornis) borderline of een angststoornis.

Maatwerk burn-out preventie en training 

Wil je graag hulp bij je burn-out of hoe dit preventief nog weet te voorkomen? Weet je niet goed wat je aan jezelf zou moeten veranderen of hoe je jouw (werk)omstandigheden zou moeten verbeteren? Wil je graag een betere balans aanbrengen tussen werk en privé?
Meld je dan aan voor onze nieuwe burn-out preventie training 

Heb je al burn-out klachten of ben je al (langere tijd) uitgevallen? Meld je dan aan voor een maatwerk burn-out training. 

Wij pakken je burn-out oorzaken grondig en duurzaam aan