Het afgelopen jaar is het langdurig ziekteverzuim fors gestegen. Waar heeft dit mee te maken?

Langdurig ziekteverzuim sterk gestegen

Volgens de Arbodiensten Human Capita Care en ArboNed, is in het afgelopen jaar langdurig ziekteverzuim door psychische  klachten met bijna negen procent gestegen. Niet in de laatste plaats door toenemende werkdruk, personeelstekorten en spanningen op de werkvloer. Langdurig ziekteverzuim in een organisatie is een grote kostenpost. Organisaties zouden daarom meer zorg moeten besteden aan het welzijn van hun werknemers en meer moeten inzetten op preventief ziekteverzuim.

Langdurig ziekteverzuim door overvraging

Een veel gehoorde klacht is overvraging op de werkvloer. Het werk is nooit af. Taken van zieke werknemers of lege gaten moeten ingevuld worden. Dit geeft meer druk en een gevoel van verplichting bij de werknemers om hierop in te springen. Afhankelijk van de persoonlijke veerkracht, motivatie en welwillendheid van een werknemer, houdt de een dit langer vol dan de ander. Hoe meer verantwoordelijkheid er wordt gevoeld, hoe hoger het commitment en loyaliteit naar de werkgever. Hier zitten echter ook weer bepaalde risico’s aan verbonden.

Werk en privé problemen

Bij werknemers die problemen ervaren op financieel gebied, een echtscheiding of andere problemen thuis, kan er soms niet effectief worden gewerkt. Dergelijke problemen kunnen van grote invloed zijn op de gemoedsrust en prestatie op het werk. Plichtsgetrouwe werknemers met een hoge dienstbaarheid en loyaliteit, kunnen vaak hun grenzen niet goed bewaken. Als er dan ook nog arbeidsconflicten ontstaan of onenigheid met collega’s, zal het ziekteverzuim toenemen. Ziekteverzuimpreventie vraagt dan ook de nodige persoonlijke aandacht.

Toename van burn-out klachten

Meer dan 20 procent van langdurig ziekteverzuim wordt veroorzaakt door burn-out klachten en psychische klachten. Onderzoek laat vooral een stijging zien bij hoogopgeleide vrouwen. Deze klachten houden verband met toenemende stress, gespannenheid, te hard werken en piekeren. Deze doelgroep ervaart veel werkdruk en zijn ook vaker perfectionistisch met een hoge prestatiedrang. Daarnaast is er ook een stijgende lijn te zien bij jonge werkenden tussen de 18 en 35 jaar. Vooral door toenemende financiële onzekerheid, een geschikte woning vinden, continu bereikbaar zijn, verontrustende berichten in de media e.d. Dit geeft deze werknemers grote zorgen en onzekerheid.

Meer aandacht voor burn-out preventie

Om langdurig ziekteverzuim, uitval en burn-out klachten te verminderen, zullen werkgevers meer aandacht moeten schenken aan burn-out preventie en het persoonlijk welzijn van werknemers. Dit vraagt om maatwerk coaching, begeleiding bij werknemers die een verhoogd risico lopen op uitval. Dit is mede afhankelijk van de behoeften, ontwikkelingspunten en eventuele geconstateerde valkuilen bij bepaalde werknemers. Neem werknemers serieus die klagen over hoge werkdruk en kijk waar betere afspraken gemaakt kunnen worden. Vanuit ons re-integratie- en trainingsbureau kunnen wij altijd de juiste maatwerk hiervoor bieden.

“Langdurig ziekteverzuim terugdringen met de juiste begeleiding”