Spoor 1 en spoor 2 re-integratie kan ook gelijktijdig worden ingezet. Hoe gaat dat in zijn werk?

Spoor 1 en spoor 2 tegelijk

Een spoor 1 en spoor 2 re-integratietraject kan ook gelijktijdig worden ingezet. Als je langdurig bent uitgevallen en je wilt terugkeren naar werk, is het soms nog niet zeker of dit binnen je eigen functie zal lukken. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, heeft de werkgever de verplichting om na een jaar ziekte een re-integratie tweede spoor in te zetten. Zolang de kans bestaat dat je nog kan terugkeren in je functie, of in een andere functie of afdeling binnen de organisatie, zal daar altijd eerst de focus op gelegd moeten worden.

Kan je terugkeren naar je functie?

Bij spoor 1 zal de werkgever samen met de werknemer een Plan van aanpak maken voor het re-integratiedeel en ziekteverzuim. Afhankelijk van de reden en aard van je ziektebeeld en uitval, zal je eerst moeten herstellen. Het is belangrijk om regelmatig contact te onderhouden met de werkgever. Wat verwacht je van je werkgever en waarin heb je ondersteuning nodig? Wat zijn je behoeften en hoe kunnen deze ingevuld worden? Allemaal zaken die in spoor 1 aan bod komen. Per 1 juli 2023 is de werkgever verplicht om de visie van de medewerker vast te leggen in de Nieuwe Wetgeving Re-integratie.

Langdurig uitgevallen in spoor 1 en spoor 2

Bij langdurige uitval wegens ziekte of burn-out, zullen de re-integratie-activiteiten in het eerste ziektejaar gericht zijn op herstel. Zodra er mogelijkheden zijn om terug te keren naar werk, kan dat op verschillende manieren. Afhankelijk van je eigen situatie kan, in overleg met de bedrijfsarts, eerst begonnen worden met re-integratie op therapeutische basis. Soms voor eerst enkele uren per week. De bedrijfsarts kan hier een opbouwschema voor opstellen wat in jouw situatie haalbaar is.

Werkgever en werknemer kunnen hier dan goede afspraken over maken in welke soort taken en bezigheden je je belastbaarheid kan toetsen. Zeker als er sprake is van een eerste spoor re-integratie bij burn-out.

Werkhervatting

Voor een werknemer die terugkeert na (langdurig) ziekteverzuim, is het hervatten van werk meestal niet een kwestie van zomaar weer beginnen. Zeker niet als er diverse dingen op het werk zijn gebeurd of privékwesties die mede onderdeel zijn geweest van het ziekteverzuim. Lang thuis zitten, verandering van je toekomstperspectieven en onzekerheid over je loopbaan, kunnen er behoorlijk inhakken. Re-integratie na een jaar ziekte begint met een Eerstejaarsevaluatie, waarin nieuwe afspraken voor de komende periode worden vastgelegd tussen werkgever en werknemer. Spoor 1 en spoor 2 kunnen blijven doorlopen in het tweede ziektejaar.

Spoor 1 en spoor 2 tegelijk inzetten

Het is zeker mogelijk om spoor 1 en spoor 2 tegelijk naast elkaar te laten lopen. Dan zal de werkgever nader bekijken wat de mogelijkheden zijn voor duurzame re-integratie en werkhervatting binnen de organisatie. In het spoor 2 gedeelte leggen wij als re-integratiebureau de nadruk op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt buiten de organisatie. We kijken opnieuw naar alle opties, kansen en loopbaanperspectieven die er voor je zijn. Binnen ons re-integratiebureau hebben wij hiervoor alle benodigde expertise en kennis in huis. Het doel van spoor 2 re-integratie is dan herplaatsing bij een nieuwe werkgever in een passende functie.

Re-integratie-instrumenten en modules

De volgende spoor 1 en spoor 2 re-integratie-instrumenten kunnen worden ingezet:

 • Module Persoonlijke Ontwikkeling
  Dit is het trainingsdeel waarin we jou weer in je kracht laten komen en werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Op een succesvolle manier re-integreren en je werk uitvoeren lukt beter als je genoeg zelfvertrouwen, zelfkennis en inzicht in je valkuilen hebt.

 • Persoonlijk Loopbaanprofiel
  Met behulp van verschillende loopbaantesten creëren we een helder beeld over de meest ideale functies, wensrichtingen, werkomgeving en haalbare loopbaanperspectieven, zodat je hiermee duurzaam kan re-integreren.

 • Arbeidsmarktoriëntatie en actieplan
  Samen gaan we de arbeidsmarkt onderzoeken om te kijken wat voor soort werk nu het meeste bij je past, waar je echt blij van wordt. Wat is realistisch haalbaar en wat zou je het liefst willen? Daar gaan we samen zeker uitkomen. Daarbij kijken we ook naar de meest kansrijke beroepen in diverse sectoren.

 • Omscholing of bijscholing
  Indien je een mogelijke carrièreswitch overweegt of besluit om een andere richting op te gaan, zal je daar vaak niet de juiste kennis en werkervaring in hebben. Naar wens kunnen we kijken welke scholingsmogelijkheden je hebt voor een kortdurende opleiding, studie of specifieke trainingen.

 • Sollicitatie en persoonlijke presentatie
  Zeker als je al lange tijd niet hebt gesolliciteerd, kunnen we diverse sollicitatietools inzetten om je te helpen met je persoonlijke presentatie op de arbeidsmarkt. Samen zetten we een sollicitatiestrategie op die voor jou werkt.

Voordelen van ons re-integratiebureau

 • Op 3 locaties in Groningen, Assen en Drachten
 • Ook online begeleiding in Teams buiten de regio
 • Gespecialiseerd in complexe re-integratietrajecten
 • Maatwerk re-integratie bij een burn-out programma
 • Ook bij psychische klachten, ASS, HSP of hoogbegaafdheid
 • Extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
 • Voor zowel kortdurende als langdurige trajecten

Spoor 1 en spoor 2 tegelijk aanvragen?

Heb je interesse om gelijktijdig spoor 1 en spoor 2 in te zetten in een maatwerk re-integratietraject? Heb je nog vragen of wil je een intakegesprek inplannen? Ga dan naar ons contactformulier om een aanvraag te doen.

 

“Spoor 1 en spoor 2 gelijktijdig inzetten bij maatwerk re-integratie”