Reïntegratie na 1 jaar ziekte wordt ingezet in het kader van een spoor 2 re-integratietraject. Hoe verloopt dit precies en wat als er sprake is van een complexe reïntegratie?

Re-integratie na 1 jaar ziekte

Als een medewerker in een organisatie bijna 1 jaar ziek is, moet er nagedacht worden over een re-integratie tweede spoor. Met de Wet verbetering poortwachter heeft een werkgever bepaalde verplichtingen. Hij is verplicht om de medewerker alle mogelijkheden te bieden om binnen de organisatie passend werk te verrichten. Hiervoor kan een werkgever gedurende het eerste ziekjaar een spoor 1 traject inzetten. Hierbij zal goed gekeken worden wat de werknemer (nog) wel kan en wat niet (meer). De werkgever zal passende arbeid moeten aanbieden in dezelfde of een andere functie binnen de organisatie. Voor zover dit mogelijk is natuurlijk.

Rond het eerste ziektejaar

Is het niet gelukt om de medewerker succesvol te re-integreren? Dan zal er meer onderzoek gedaan moeten worden. Conform de eisen van het UWV zal een werkgever strikt alle regels uit de Wet verbetering Poortwachter moeten volgen. Bij langdurig verzuim moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Ook zal er een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) moeten komen. Deze wordt door een arbeidsdeskundige opgemaakt. Deze lijst geeft nauwkeurig inzicht welke fysieke, mentale, sociale of psychische beperkingen een medewerker heeft. De bedrijfsarts zal de medewerker regelmatig willen zien om het ziektebeeld in kaart te brengen. Hij zal aangeven wat in het teken van herstel en re-integratie nodig is.

Re-integreren na 1 jaar ziekte bij een complex re-integratietraject

In sommige gevallen is er sprake van een meer complex re-integratietraject. Vaak heeft een medewerker dan een breder klachtenbeeld. Soms is er sprake psychische klachten of een combinatie met een stoornis zoals autisme. Ons re-integratiebureau heeft veel kennis en ervaring met meer complexe re-integratietrajecten. Vaak is er dan meer aan de hand, waardoor re-integratie na 1 jaar ziekte bemoeilijkt kan worden. Heb je als bedrijf een werknemer met een meer complexe re-integratie vraag? Hiervoor kunnen wij een passend re-integratietraject tweede spoor aanbieden.

Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe wetgeving re-integratie van kracht. Dit heeft als doel dat werkgever en werknemer samen duurzame re-integratie trachten na te streven. Waar nodig kunnen wij hierin adviseren zodat een re-integratietraject tijdig bijgestuurd en geëvalueerd kan worden.

Haalbaarheidsonderzoek re-integratie

Is er bij de re-integratie na 1 jaar ziekte twijfel over het inzetten van een re-integratie tweede spoor? Dan kunnen wij een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Hierbij gaan wij, aan de hand van een nadere analyse, uitzoeken of een succesvolle re-integratie haalbaar is. Dit kan het bedrijf kosten besparen als blijkt dat een re-integratie tweede spoor twijfels oproept. In bepaalde gevallen kan er dan een vervroegde WIA aanvraag gedaan worden. Dit speelt als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is voor (ander) passend werk.

Re-integreren na een burn-out

Indien er sprake is van een burn-out bij de medewerker, heeft dat een grote impact. Zeker als hier aansluitend een lang ziektebeeld en langdurige uitval door is ontstaan. Zowel voor de werknemer als werkgever. Lees daarom ook de informatie over:

Re-integratietraject aanvragen?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over re-integratie na 1 jaar ziekte? Is er sprake van een meer complex re-integratietraject? Ga naar ons contactformulier en neem contact met ons op.

“Ook voor meer complexe re-integratietrajecten staan wij voor je klaar”