Bij reïntegratie tweede spoor zal er een nieuwe baan buiten het bedrijf gezocht moeten worden. Waar moet je rekening mee houden?

Reïntegratie tweede spoor

Als reïntegratiebureau in Groningen, bieden wij effectieve re-integratie tweede spoor trajecten. Indien een (zieke) medewerker bij terugkeer naar werk niet zijn of haar eigen functie meer kan uitvoeren, spreken van reïntegratie tweede spoor. Hierbij wordt de medewerker door ons begeleidt naar een nieuwe baan buiten het bedrijf. Hiervoor maken wij een concreet stappenplan, afhankelijk van de behoefte, kennis en ervaring van de medewerker.

Tweede spoor inzetten naar een nieuwe baan

Bij reïntegratie tweede spoor, begeleiden, coachen en trainen wij op persoonlijke wijze de medewerker naar een nieuwe baan. Afhankelijk van de werkervaring, vaardigheden, wensen en arbeidsmarktkansen, kijken wij in het tweede spoor naar alle mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met behulp van een duidelijk carrièreprofiel begeleiden wij de medewerker naar ander werk buiten de organisatie. Dit kan zowel in een vergelijkbare functie zijn of een ander (beter) passende functie. Indien de medewerker (noodzakelijk) een carrièreswitch wil of moet maken, dan hebben wij hiervoor alle nodige kennis en tools in huis.

Inhoud reïntegratie tweede spoor traject

Afhankelijk van de doelstelling, behoefte en mogelijkheden van de medewerker, kunnen wij de volgende re-integratie instrumenten inzetten:

Elk re-integratietraject is puur maatwerk. Wij stemmen deze af op de reeds aanwezige werkervaring,  de wensen van de medewerker en zijn of haar kansrijke opties. Hierbij houden wij rekening met een eventueel (nog) aanwezig ziektebeeld of klachten en de haalbare mogelijkheden op de arbeidsmarkt op korte termijn. Aan sommige onderdelen zal bij de ene medewerker meer aandacht aan gegeven worden, dan bij de ander. Dit is mede afhankelijk van de reeds aanwezige kennis, capaciteiten en behoeftes.

Snel aan de slag met reïntegratie tweede spoor

Bij ons reïntegratiebureau in Groningen werken wij voornamelijk voor de regio’s rondom Groningen en binnen de gemeenten stad Groningen, Oost-Groningen, het Hogeland, Westerkwartier, Eemsmond, De Compagnie en Oldambt. Bij een aanvraag voor reïntegratie tweede spoor, kunnen wij een re-integratietraject vrijwel direct opstarten. Wij gaan dus snel aan de slag met de medewerker die moet re-integreren.

Bel ons gerust voor meer informatie of bespreking van een aanvraag of vul het invulformulier in op onze pagina
re-integratiebureau Groningen.

“Re-integratie tweede spoor voor kleine en middelgrote bedrijven”