Bij reïntegratie tweede spoor zal er een nieuwe baan buiten het bedrijf gezocht moeten worden. Waar moet je rekening mee houden?

Reïntegratie tweede spoor

Als reïntegratiebureau in Groningen, Drachten en Assen, bieden wij effectieve re-integratie tweede spoor trajecten. Indien een (zieke) medewerker bij terugkeer naar werk niet zijn of haar eigen functie meer kan uitvoeren, spreken van reïntegratie tweede spoor. Hierbij wordt de medewerker door ons begeleidt naar een nieuwe baan buiten het bedrijf. Hiervoor maken wij een concreet stappenplan, afhankelijk van de behoefte, kennis en ervaring van de medewerker.

Tweede spoor inzetten naar een nieuwe baan

Bij reïntegratie tweede spoor, begeleiden, coachen en trainen wij op persoonlijke wijze de medewerker naar een nieuwe baan. Afhankelijk van de werkervaring, vaardigheden, wensen en arbeidsmarktkansen, kijken wij in het tweede spoor naar alle mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met behulp van een duidelijk persoonlijk carrièreprofiel begeleiden wij de medewerker naar ander werk buiten de organisatie. Dit kan zowel in een vergelijkbare functie zijn of een ander (beter) passende functie. Indien de medewerker (noodzakelijk) een carrièreswitch wil of moet maken, dan hebben wij hiervoor alle nodige kennis en tools in huis.

Inhoud reïntegratie tweede spoor traject

Afhankelijk van de doelstelling, behoefte en mogelijkheden van de medewerker, kunnen wij de volgende re-integratie instrumenten inzetten:

  • Diverse loopbaantesten

  • Competentieprofiel opstellen

  • Arbeidsmarkt oriëntatie naar meest ideale kansen op de arbeidsmarkt

  • Nieuw CV met competentieprofiel

  • Sollicitatietraining op maat

  • Sollicitatiegesprek training en oefeningen

  • Solliciteren via Social Media en LinkedIn

  • Indien mogelijk bemiddelen naar een nieuwe baan

  • Persoonlijke ontwikkeling bij klaarstomen voor de arbeidsmarkt

Elk spoor 2 traject is puur maatwerk 

Elk spoor 2 traject wordt persoonlijk afgestemd op de medewerker. Wij stemmen deze af op de reeds aanwezige werkervaring, de wensen van de medewerker en zijn of haar kansrijke opties op ander werk. Hierbij houden wij rekening met een eventueel (nog) aanwezig ziektebeeld of klachten en de haalbare mogelijkheden op de arbeidsmarkt op korte termijn. Aan sommige onderdelen zal bij de ene medewerker meer aandacht aan gegeven worden, dan bij de ander. Dit is mede afhankelijk van de reeds aanwezige kennis, capaciteiten en behoeftes. Een re-integratietraject tweede spoor is bij ons heel persoonlijk en wij trachten hierbij goede afspraken te maken met zowel de werknemer als werkgever.

Nieuwe wetgeving re-integratie 

Daarbij is het sinds 1 juli 2023 ook zo dat een medewerker met de nieuwe wetgeving re-integratie zelf meer inbreng heeft in zijn of haar re-integratietraject 2e spoor. Waar nodig kunnen wij hierin adviseren om het spoor 2 traject tijdig bij te sturen en te evalueren. Hiermee kunnen betere afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer. Wij trachten een re-integratietraject tweede spoor altijd zo duurzaam mogelijk te laten verlopen, zodat de medewerker zich gehoord en begrepen voelt met de juiste persoonlijke aandacht.

Reïntegratie tweede spoor op locatie of online 

Vanuit ons re-integratiebureau, hebben wij spreeklocaties in Groningen, Assen en Drachten. Daarnaast kunnen wij een reïntegratietraject tweede spoor ook online aanbieden. Voor medewerkers die verder weg wonen, is het bij ons dus ook mogelijk om online maatwerk begeleiding bij re-integratie te krijgen. Dit is ook een extra voordeel voor mensen die meer fysiek beperkt zijn of moeilijk met de auto of het openbaar vervoer kunnen rijden. Ook kunnen wij een combinatie maken van deels fysiek op locatie en deels online. Wij trachten hierbij zo goed mogelijk aan de wensen van de werknemer tegemoet te komen.

Tweede spoor traject aanvragen? 

Bij een aanvraag voor reïntegratie tweede spoor, kunnen wij een re-integratietraject vrijwel altijd binnen 3 weken opstarten. Wij gaan dus snel aan de slag met de medewerker die moet re-integreren. Heb je nog vragen of wil je graag jouw persoonlijke situatie aan ons voorleggen voor jezelf of wil je een medewerker aanmelden? Ga dan naar onze contactpagina en dien je verzoek in. Wij zullen hierna zo snel mogelijk contact met je opnemen.

“Re-integratie tweede spoor voor kleine en middelgrote bedrijven”