Outplacement

Outplacement
Outplacementbureau Groningen 

Ons outplacementbureau in Groningen, Assen en Drachten, biedt maatwerk outplacement voor middelbaar en hoger opgeleiden. Een effectief outplacementtraject voor medewerkers die onverhoopt ontslagen worden of die door omstandigheden geen contractverlenging krijgen. Wij richten ons met outplacement op de regio Groningen, Drenthe en Drachten. Daarnaast kunnen wij dit ook online inzetten.

Outplacement traject bij ontslag

Wij kunnen werknemers die gedwongen af moeten vloeien een kort en effectief outplacementtraject aanbieden. Hiermee worden de kansen van deze werknemers om snel een andere baan te vinden enorm vergroot. Dit is efficiënt outplacement traject voor afvloeiende werknemers die direct of op korte termijn de arbeidsmarkt op kunnen. Afhankelijk van de behoefte aan coaching, training of begeleiding en het beschikbaar budget, stemmen wij een outplacementtraject hierop af. Zodoende kunnen wij altijd maatwerk bieden.

Outplacement tijdens re-integratie 

Heeft u een werknemer die door omstandigheden al (langere) tijd thuis zit door ziekte, burn-out of die om andere redenen niet bij het bedrijf kan blijven? Soms kan het voorkomen dat re-integratie en/of outplacement samenvloeien. Dit betekent in de praktijk dat werkgever en werknemer gezamenlijk besluiten om afscheid van elkaar te nemen. Zeker als het absoluut onmogelijk is dat de werknemer zijn loopbaan binnen het bedrijf kan voortzetten. Vaak wordt er dan een VSO afgesproken en wordt er een datum bepaald wanneer de werknemer uit dienst treedt.

Wat houdt een outplacement traject precies in?

Wij gaan eerst een uitgebreid intakegesprek met je aan. Hierin bespreken wij je kennis en werkervaring die je binnen het bedrijf en daarvoor hebt opgedaan. Ook spreken wij uitvoerig je wensen en behoeftes door en de reden van outplacement. Wat is de huidige situatie, wat wil je en wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt? Afhankelijk van je vraag, behoefte en het beschikbaar budget van de werkgever, wordt hiervoor een maatwerk outplacementtraject opgesteld.

In dit outplacement traject kunnen wij naar wens de volgende loopbaaninstrumenten toevoegen:

Wat kost een outplacement traject?  

De kosten van een outplacement traject zijn afhankelijk van de in te zetten loopbaaninstrumenten en de duur van het traject. Soms gaat het om één werknemer, maar bij ontslag kan het ook om meerdere werknemers gaan. Wij maken hier met de werkgever graag duidelijke afspraken over. Na een vrijblijvend informatiegesprek (telefonisch of face to face) stellen wij een passende offerte op. Hierin omschrijven wij het outplacement traject en wat de kosten hiervan zijn.

Outplacement aanvragen of wil je meer informatie?

Wil je meer informatie over outplacement? Heb je vragen of wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek om alle mogelijkheden te bespreken? Neem dan contact met ons op of vul je gegevens in. Na je aanvraag nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

    “Met een outplacementtraject je nieuwe loopbaan kiezen”