Bij spoor 1 re-integratie word je begeleidt bij je herstel binnen je eigen werkomgeving of binnen je eigen organisatie.

Spoor 1 re-integratie

Er is sprake van spoor 1 als een medewerker door ziekte of andere omstandigheden (tijdelijk) is uitgevallen. Na (kort) herstel is het de bedoeling dat de medewerker terugkeert in zijn huidige functie. Indien de uitvalverschijnselen mede zijn veroorzaakt door de functie of werkomstandigheden, wordt gekeken wat de mogelijkheden elders in de organisatie zijn. Dit kan betekenen dat bepaalde werkomstandigheden of de functie aangepast moeten worden, zodat de medewerker hierdoor beter kan functioneren. Het kan ook zijn dat een spoor 1 en spoor 2 traject naast elkaar ingezet worden.

Spoor 1 in de huidige functie

Bij spoor 1 re-integratie in dezelfde functie, wordt getracht om de medewerker op een goede manier terug te laten keren. Daarbij is het van belang om te weten welke problemen er (mede) verantwoordelijk voor zijn geweest dat de medewerker is uitgevallen. Zijn of waren de klachten voornamelijk functie gerelateerd? Zijn er andere factoren die hierin een rol spelen? Door alle factoren goed in kaart te brengen, kunnen wij kijken wat er voor een succesvolle spoor 1 re-integratie nodig is.

Maatwerk training op ontwikkelingspunten

Vanuit ons re-integratiebureau geven wij maatwerk begeleiding en training op geconstateerde ontwikkelingspunten. Mede als die hebben bijgedragen aan de uitval van de medewerker. Om te voorkomen dat hij of zij na re-integratie weer in dezelfde valkuilen stapt, leggen wij de leerdoelen bloot. Deze leerdoelen nemen wij mee in het spoor 1 traject. Hiermee kunnen we direct werken aan een sneller herstel en waar nodig in het kader van burn-out preventie.

Spoor 1 en spoor 2 tegelijk inzetten

Het kan voorkomen dat het nog niet duidelijk is of een medewerker binnen de huidige werkomgeving kan blijven. Indien dit in de komende periode nog moet blijken, kan het spoor 2 er naast lopen. Indien na verloop van tijd blijkt dat succesvolle re-integratie in spoor 1 niet mogelijk blijkt, wordt spoor 2 actief. We gaan dan de focus verleggen op re-integratie in het tweede spoor. Hiervoor worden diverse loopbaantesten ingezet voor een persoonlijk carrièreprofiel. Dit vertalen wij naar kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Re-integratie bij een burn-out

Burn-out klachten is een steeds vaker voorkomende oorzaak van uitval en ziekteverzuim. Mede door toegenomen werkdrukte en personeelskrapte. Ons re-integratiebureau is gespecialiseerd in het begeleiden van medewerkers met burn-out klachten. Dit kan met of zonder officiële diagnose of vaststelling door een arts. Vaak gaan burn-out klachten gepaard met diverse problemen. In het eerste spoor gaan wij inzetten op een sneller herstel van burn-out klachten. Zo vergroten wij de kans dat een medewerker eerder kan terugkeren naar werk.

Lees hier meer over re-integratie bij ziekte.

Lees hier meer over re-integratie na burn-out.

Voordelen van ons re-integratiebureau

  • Op 3 locaties in Groningen, Assen en Drachten

  • Ook online begeleiding in Teams buiten de regio
  • Gespecialiseerd in complexe re-integratietrajecten
  • Maatwerk re-integratie bij burn-out herstel
  • Ook bij psychische klachten en ASS, HSP of ADHD
  • Extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Spoor 1 re-integratietraject aanvragen?

Je kan een spoor 1 traject aanvragen in onze regio’s Groningen, Friesland en Drenthe. Ook bieden wij re-integratietrajecten online in Teams aan. Met name voor mensen die buiten onze regio wonen, maar toch bij ons een maatwerk traject willen volgen. Wij zullen alles op alles zetten om ook deze re-integratietrajecten succesvol te laten verlopen.

Klik door naar het contactformulier om een aanvraag te doen.

“Spoor 1 re-integratie bij uitval, burn-out en terugkeer naar werk”