Wat houdt een spoor 2 traject bij re-integratie nu precies in? Wat kan je als werknemer verwachten?

Spoor 2 traject

Na 1 jaar ziekte heeft de werkgever de verplichting om een medewerker een spoor 2 traject aan te bieden. Vaak wordt dit in gang gezet als re-integratie in spoor 1 niet is gelukt. Indien je als werknemer na 1 jaar ziekte door de diverse omstandigheden nog niet kunt werken, zal re-integratie tweede spoor worden ingezet.

Spoor 2 voor werknemers

Ben je als werknemer ziek geworden en zijn er diverse factoren die re-integreren bemoeilijken? Soms is er sprake van meerdere klachten of een meervoudige complexe situatie. Soms is er (ook) sprake van een (onderhuids) lopend arbeidsconflict. Werknemers die moeten re-integreren, hebben bijvoorbeeld een burn-out gehad, zijn langdurig uitgevallen of er is sprake van psychische problemen. Voor deze medewerkers kunnen wij een maatwerk spoor 2 traject inzetten. Afgestemd op de geconstateerde problemen van overbelasting, stress, fysieke problemen en eventuele psychische klachten.

Lees hier meer over re-integratie bij ziekte.

Lees hier meer over re-integratie na burn-out.

Plan van aanpak re-integratie tweede spoor

Binnen ons re-integratiebureau in Groningen, gaan wij graag zorgvuldig en persoonlijk te werk. Elke cliënt is voor ons een uniek persoon en elke re-integratie wordt exact afgestemd op de behoefte van de werknemer. Na een vrijblijvend intakegesprek (telefonisch, online of face-to-face) stellen wij een plan van aanpak re-integratie op. Hierin doen wij een uiteenzetting van de probleemstelling, onze handelswijze, alle mogelijke in te zetten re-integratie instrumenten en een offerte van de kosten. Na een akkoord zullen wij gelijk het spoor 2 traject inzetten.

Afhankelijk van de doelstelling, behoefte en mogelijkheden van de medewerker, kunnen wij de volgende re-integratie instrumenten inzetten. Dit zal per re-integratietraject van elkaar verschillen:

Voordelen van ons re-integratiebureau in Groningen

Tussen alle re-integratiebureaus in Groningen en omgeving, springen wij er op bepaalde gebieden bovenuit:

  • Gespecialiseerd in complexe re-integratietrajecten

  • Maatwerk re-integratie bij burn-out herstel

  • Ook bij psychische klachten en autisme spectrum stoornis

  • Extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en effectief handelen

  • Focus op zelfstandig maken en eigen kunnen van elke medewerker

  • Kleinschalig en zeer persoonlijk

Meer weten of een re-integratietraject aanvragen?

Wil je als bedrijf of als werknemer meer informatie over een spoor 2 traject ontvangen? Klik dan door naar het contactformulier of bel 06-29563084. Wij nemen graag je aanvraag met je door en/of beantwoorden je vragen.

Spoor 2 traject voor medewerkers in Groningen en omgeving