Re-integratie bij ziekte wordt ingezet bij medewerkers die na ziekte of een burn-out terugkeren naar werk, maar daarvoor is vaak begeleiding nodig.

Re-integratie bij ziekte voor medewerkers

Iedere medewerker kan door drukte, spanning op het werk en gewijzigde omstandigheden ziek worden. Vaak genoeg gaan mensen met een hoge drive (te) lang door en gaan ze vaak behoorlijk over hun grenzen heen. Door de lat veel te hoog te leggen, niet tijdig de rem er op te zetten of hulp te vragen bij werkproblemen, kunnen medewerkers overbelast raken. Ook snelle en onvoorspelbare veranderingen kunnen ziekteverzuim of uitval in de hand werken. Met een re-integratietraject bij ziekte, kunnen wij uw medewerker weer op rit helpen, zowel tijdens het uitval of bij terugkeer naar werk.

Re-integratie bij kortdurende ziekte, stress of klachten

Natuurlijk zit er een verschil in een korte ziekteperiode of een langdurig en/of terugkerend ziektebeeld. Ook komt het voor dat medewerkers met korte of langere tussenpozen uitvallen of ziek zijn. Als dit met enige regelmaat voorkomt, dan is het zinvol om de oorzaak goed te achterhalen. Iedere medewerker kan wel eens ziek worden, maar bij regelmaat betekent dit extra (hoge) kosten voor de organisatie. Bij een kortdurende ziekte (wel of niet met tussenpozen) kan vaak re-integratie eerste spoor ingezet worden. Hierbij wordt de medewerker kort en effectief teruggeleid naar werk. Dit kan in de huidige functie zijn of met aangepaste werkzaamheden binnen het bedrijf.

Re-integratietraject bij langdurige ziekte

Bij re-integratie bij langdurige ziekte, is er vaak sprake van een ziektebeeld met terugkerende klachten. Een medewerker is wellicht al eerder uitgevallen, kan het volledige takenpakket niet meer normaal uitvoeren of heeft aangepast werk nodig. Indien er weinig uitzicht is op volledig herstel, kan bij langdurige ziekte of na één jaar een re-integratietraject ingezet worden. Onze ervaren re-integratiecoach kan uw medewerker helpen en begeleiden met maatwerk re-integratie bij ziekte. Indien een medewerker niet meer op de huidige afdeling of binnen het bedrijf terug kan keren, zal er buiten de organisatie naar passend werk gezocht moeten worden.

Burn-out op het werk

Het is opmerkelijk, maar ook een feit, dat steeds meer medewerkers een burn-out krijgen of overspannen raken. Niet in de laatste plaats door de hoge werkdruk, niet willen opgeven of gewoon niet minder kunnen (of willen) werken door onderbezetting of angst voor baanverlies. Dit leidt onherroepelijk tot een hoger ziekteverzuim en een burn-out ligt op de loer.

Lees meer over re-integratie na een burn-out.

Begeleiding bij een nieuwe loopbaan of ander werk zoeken

Niet elke medewerker die herstelt van ziekte kijkt uit naar een andere loopbaan. Soms kan niet anders dan een andere baan te zoeken buiten de organisatie. Zeker als de huidige taken en verantwoordelijkheden van de werknemer niet meer (goed) uitgevoerd kunnen worden. Soms betekent dit een behoorlijke omschakeling bij de medewerker. Vaak biedt het ook nieuwe kansen en mogelijkheden voor een nieuwe loopbaan. Met behulp van diverse loopbaantesten zullen wij samen met de medewerker analyseren welke loopbaanperspectieven hij of zij heeft. De uitkomsten van de testen komen in een persoonlijk carrièreprofiel. Dit is het vertrekpunt voor de arbeidsmarkt oriëntatie en het maken van weloverwogen keuzes met nieuwe loopbaanperspectieven.

Meer weten over re-integratie bij ziekte?

Wil je meer weten over re-integratie bij ziekte van jezelf of een medewerker? Ga dan naar de volgende pagina van ons
re-integratiebureau voor meer informatie.

“Bespaar kosten op re-integratie met een effectief re-integratietraject”