Wat betekent subassertief gedrag en herken je dit bij je zelf? Ben jij wel assertief genoeg op je werk?

Wat is subassertief gedrag?

Subassertief gedrag is vaak passief, afwachtend, onderdanig of zeer dienstverlenend, zonder dat de persoon dit bewust doet. Subassertief gedrag komt vaker voor bij introverte en vaak gevoelige mensen die niet goed hebben geleerd om voor zichzelf op te komen. Het kan worden versterkt door personen in de directe omgeving of door negatieve gebeurtenissen die veel impact hebben gehad. Dit kan je belemmeren om te dingen te doen of te zeggen die je eigenlijk wilt, maar waar je de moed niet voor hebt.

Hoe ontstaat dit?

Subassertief gedrag kan door verschillende oorzaken of gebeurtenissen ontstaan. Soms is het ook karakterbepalend, want verlegen, stille en wat meer teruggetrokken personen vertonen ook vaak in meer of mindere mate introvert gedrag. Het kan versterkt worden in beangstigende situaties of bij het nemen van beslissingen bijvoorbeeld. De angst wat er wel niet zo kunnen gebeuren of wat iemand zou kunnen zeggen, kan je zodanig belemmeren, dat je deze situaties zo veel mogelijk uit de weg gaat. Dit noemen wij ook wel ‘conflict vermijdend gedrag’.

Manipulerend gedrag in relaties

Indien één van de partners een sterke persoonlijkheid heeft en communicatief gezien sterk in zijn of haar schoenen staat, kan dit voor de meer rustige, introverte en stille partner vaak overweldigend zijn. Het gevoel ‘ondergesneeuwd’ te worden horen wij dan ook vaak. Zeker als er sprake is manipulerend gedrag, zoals bij narcisme of iemand met een sterk ego. De meer introverte partner durft er dan vaak niet tegenin te gaan en komt niet (meer) goed voor zijn of haar eigen mening op. Dit werkt niet assertief gedrag in de hand. Subassertief gedrag kan ook door de opvoeding en omgang met ouders, familie of vroegere relaties versterkt zijn.

Subassertief gedrag op het werk

Subassertief gedrag op het werk komt ook relatief vaak voor. Zeker als je te maken hebt met een nogal bazige leidinggevende of collega’s die je wel even vertellen hoe het moet en hoort. Als je bang bent om je baan te verliezen, zal je ook je uiterste best doen om dát gedrag te vertonen wat er van jou verwacht wordt. Je zal nog meer op je tenen lopen om je baas of collega’s te ‘pleasen’. Je plaatst je eigen belang, mening en behoeften steeds meer naar de achtergrond. Ergens voel je wel wroeging en innerlijke weerstand, alleen durf je dat niet kenbaar te maken. Herkenbaar?

Subassertief gedrag bij je zelf herkennen

Herken je één of meer van onderstaande punten bij je zelf?

  • Weinig zelfvertrouwen

  • Laag zelfbeeld

  • Slecht voor je mening op durven komen

  • Vertoont vaak ‘please’ gedrag

  • Geen nee durven zeggen

  • Je zelf vaak wegcijferen voor anderen

  • Tegen niemand durven ingaan

  • Worstelt met angsten en belemmeringen

  • Zeer dienstverlenend naar je omgeving

Herken jij jezelf in meerdere van bovengenoemde punten? Gelukkig kan je hier aan gaan werken en daar kunnen wij je bij helpen.

Nog een paar interessante blogs om te lezen:

“Assertief gedrag brengt je wensen en doelen dichterbij”