Hoe lang duurt herstellen van een burn-out? Waardoor kan je burn-out herstel belemmerd worden?

Herstellen burn-out

Natuurlijk wil je zo snel mogelijk herstellen van burn-out. Afhankelijk van de mate en de ernst van je burn-out symptomen, duurt het herstellen van een burn-out gemiddeld drie tot zes maanden. In sommige gevallen kan het ook meer dan een jaar duren. Dit hangt ook van de wijze van een burn-out behandeling af. Hoe effectiever je burn-out wordt begeleid, hoe eerder je ook weer beter kunt functioneren. Een gecombineerde aanpak werkt het beste. Je burn-out herstel is er op gericht om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het herstellen van je burn-out.

Multidisciplinaire behandelplan

Uitsluitend alleen maar uitrusten of een psychologische behandeling is geen goed idee. Als je namelijk geen inzicht krijgt in je eigen stressbronnen en stresscoping, ligt terugval voor de hand. In de multidisciplinaire behandelmethode voor burn-out wordt een activerende en structurerende begeleiding aanbevolen. Ons burn-out programma is er op gericht om je te ondersteunen bij het doorlopen van een uit drie fases bestaand herstelproces.

  1. Crisisfase
   De crisisfase is gericht op het herstel van gevoel van controle, acceptatie van de overspannenheid of burn-out. Deze fase duurt gemiddeld drie weken.
  2. Probleem- en oplossingsfase
   Hierin worden de aanleidingen en oorzaken van de burn-out klachten onderzocht en er wordt gezocht naar oplossingen voor je problemen. Deze fase duurt gemiddeld drie tot zes weken.
  3. Toepassingsfase en maatwerk training
   De besproken oplossingen worden in de praktijk uitgeprobeerd en hiervoor krijg je maatwerk training. Deze fase duurt gemiddeld drie tot zes maanden of desgewenst langer indien nodig.

Complicerende factoren bij herstellen burn-out

Als je volledig bent ingestort en er sprake is van grote uitputting, duurt herstellen van een burn-out langer. Daarom is het van belang dat je zo snel mogelijk hulp zoekt bij overmatige stress of bij overspanning. Dit kan eventuele uitval voorkomen of de verzuimduur verkorten. Geheel of gedeeltelijk herstel kan gemiddeld drie tot acht maanden duren. Toch gebeurt het ook regelmatig dat herstellen van burn-out een jaar of nog langer duurt. Dan zijn er vaak complicerende factoren die het herstel belemmeren. Hieronder geven wij deze complicerende factoren weer:

Bij je zelf

 • Geen of geen passende begeleiding hebben

 • Het niet willen erkennen van de problemen

 • De roofbouw die tot een burn-out leidde duurde lang

 • Geen of te korte afstand nemen van je werk

 • Een energie vragende leefsituatie

 • Relatieproblemen

 • Financiële problemen

 • Zorg voor kinderen of ouders met speciale behoeften

 • Ongezonde levensstijl en veel stress

 • Slaapstoornissen

 • Onderliggend psychisch leiden

 • Onvoldoende hersteld zijn bij aanvang van je werkzaamheden

 • Schuld- of schaamte gevoelens naar de omgeving

Door je werk

 • Druk vanuit het werk om snel weer te re-integreren

 • Collega’s die niet geloven dat je door een burn-out geveld bent

 • Te veel contact vanuit het werk in de eerste fase

 • Geen of weinig ondersteuning vanuit het werk

 • Gebrek aan baanzekerheid

 • Een werkgever die niet bereid is mee te denken over werkaanpassingen

 • Geen mogelijkheden om geleidelijk te re-integreren

 • Te vroeg of te laat activeren

 • Korte termijnvisie: winst boven het welzijn en de gezondheid van medewerkers

 • Geen visie of maatregelen rond duurzame inzetbaarheid

Hoe lang duurt het herstel van een burn-out?

Bij een gestructureerde en activerende aanpak kunnen de meeste mensen binnen drie maanden gedeeltelijk of geheel weer aan het werk. Dit hangt echter wel af van de mate van instorting en uitputting en hoe lang de periode van roofbouw heeft geduurd. Bij lichte of matige spanningsklachten kan je vaak met aangepaste taken of werkzaamheden blijven werken. Bij overspannenheid of burn-out kan je vaak drie tot zes weken niet werken. Daarna kunnen veel mensen geleidelijk deeltijds wat taken oppakken. Na drie maanden werken de meeste mensen met een burn-out weer gedeeltelijk of geheel. Bij een burn-out met volledige instorting, ben je op zijn minst een periode van zes weken tot drie maanden niet tot werk in staat. Gemiddeld ben je na drie tot twaalf maanden weer voldoende hersteld om het werk gedeeltelijk of geheel te hervatten. Echter verschilt het echt van persoon tot persoon hoe dit in de praktijk uitpakt.

Lees meer over burn-out herstel voor jezelf.

Kan ik terug naar mijn werkgever?

Hoe langer je afwezig bent van je werk en moet herstellen van burn-out, hoe lastiger het in de praktijk vaak is om (volledig) terug te keren naar je werk en je werkgever. Na een afwezigheid van drie tot zes maanden daalt de kans tot 50%. Ben je langer dan een jaar ziek, dan heb je vaak nog maar 20% kans om weer bij je eigen werkgever aan de slag te gaan. Ben je meer dan twee jaar afwezig, heb je nog maar kans van één op de tien om terug te keren.

Lees ook re-integratie na burn-out.

Meer weten?    

Wil je meer informatie over herstellen van burn-out voor jezelf of één van je medewerkers? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek of meld je aan voor ons burn-out programma. Dit kan in Groningen, Drachten, Assen en online in Teams.

 

Herstellen van burn-out gelijk actief en effectief oppakken