Moet jij ook zo veel van je zelf? Sta je de hele dag aan en durf je amper ontspanning voor jezelf te nemen?

Moet jij ook zo veel van jezelf?

Help, ik moet zo veel. Herkenbaar? Veel mensen hebben het gevoel altijd van alles te moeten doen. Er is vrij weinig of helemaal geen keuze, want alle dingen ‘moeten’ gewoon gebeuren. Natuurlijk zijn er altijd taken, activiteiten en zaken die gedaan moeten worden, maar vaak heb je wel degelijk een keuze. Het punt is dat je waarschijnlijk gewend bent geraakt om alles voor iedereen te moeten doen en denk je niet meer na wat je nu zelf wilt. Daar schuilt gelijk het grote gevaar dat je de hele dag ‘aan staat’ en te weinig stilstaat bij de hoognodige rustmomenten. Herkenbaar?

Het moeten neemt de overhand

Zo lang je niet het gevoel hebt dat je überhaupt een keuze hebt hoe of wanneer jij dingen wilt doen, neemt het moeten de overhand. Dit zien wij ook veel terug bij cliënten in onze trainingen die altijd maar geven aan anderen. Zowel op het werk waarin van alles moet gebeuren en thuis gaat het vaak gewoon door. Vaak ook met de achterliggende gedachte dat je waarde afhangt van je productiviteit. Dit is sowieso een diepgeworteld idee in onze maatschappij. De werkdruk is vaak hoog, de verwachtingen zijn hoog en daar wil je natuurlijk zo goed mogelijk aan voldoen. Pas dan heb je het gevoel dat je het goed hebt gedaan. Maar ten koste van wat?

Zoveel moeten in te weinig tijd

Veel mensen hebben de neiging om zichzelf ook in hun vrije tijd van alles op te leggen. Zelfs relaxen wordt gedaan met oog op de klok en een duidelijk doel voor ogen.
Met name om de schaarsbare ‘vrije tijd’ zo goed mogelijk te benutten. Het punt is vaak dat alles wat je wilt doen een bepaal doel moet dienen. Het optimaliseren van iets, je sportprestaties, bepaalde hobby’s, sociale contacten onderhouden etc. Sommige mensen pakken hun leven aan als een hele onderneming waar het ‘moeten’ vooral centraal staat. De huidige generatie leeft met een lange lijst van dingen die moeten. Een bepaalde studie volgen, werken aan je promotie, sporten, iets doen voor de maatschappij e.d. Tijd om gewoon niets te doen is er vaak niet bij.

Het is nooit goed genoeg

Mensen die vaak worstelen met het gevoel niet goed genoeg te zijn, kunnen extra veel drang ervaren om de hele tijd maar in zichzelf of in anderen te investeren. Iemand die bijvoorbeeld mentale klachten heeft en soms dingen moeilijk gedaan krijgt, is vaak gevoelig voor de angst om lui te zijn of niet te voldoen. Hetzelfde geldt voor mensen die door hun ‘anders zijn’ het gevoel hebben met 1-0 achter te staan. De focus op ‘goed bezig zijn’ bevestigt, bewust of onbewust, bij veel mensen het idee dat het nu nog niet goed genoeg zou zijn. Grenzen tussen werk en privé, mede door het thuiswerken, vervagen steeds meer. Dingen die je vroeger achterliet op kantoor, worden nu makkelijker mee naar huis genomen.

Het moeten en steeds een opgejaagd gevoel ervaren

Door de continu druk van alles te moeten, kun je een gevoel van ontevreden opgejaagdheid krijgen. Het gevoel dat je achterloopt op de tijd zelf. Dit maakt het moeilijk voor je om te genieten van het leven zoals het nu is. Om op te gaan in het moment, durven dagdromen en jezelf toestaan om gewoon even niets te moeten. Als je niet genoeg momenten van rust inbouwt, zal het je steeds meer tegenstaan om continue te moeten ‘aanstaan’. Dichterbij je gevoel komen is echter essentieel om te kunnen voelen en ervaren wat je met je lichaam doet.

Focus op doelmatigheid en efficiëntie

Focus je op meer doelmatig en efficiënt werken. Ontsnappen aan productiviteitsdruk, het constante moeten en optimaliseerdrang is essentieel voor het behoud van je innerlijke rust. Haal de druk er af, werk niet continue met de klok waarbij leren loslaten zonder angst heel belangrijk is. Hoe meer je jezelf krampachtig vasthoudt aan dingen omdat het moet, leg je je continu een hoge druk op. Probeer meer in het moment te leven en laat dingen eens op zijn beloop. Leer nee zeggen zonder schuldgevoel tegen dingen waar je zelf niet achterstaat of die jou niet dienen.

Moet jij ook zo veel van jezelf? Bewaak je grenzen!

Bedenk eens eerlijk “wie bepaalt in jouw leven dat je altijd zo veel moet”? Dat doe je toch zelf? Alleen jij kan beslissen welke keuzes je maakt, ook al denk je nu dat je geen keuze hebt. Je hebt altijd een keuze, maar je moet andere keuzes durven maken als je dat werkelijk wilt. Heb je meer rust nodig? Kijk dan hoe je die rust kan pakken. Wil je minder werken? Kijk dan op welke manier je minder uren kan maken. Wil je meer tijd voor jezelf? Die tijd moet je dan maken, ook al denk je dat die tijd er niet is. Die is er wel, maar die besteedt je nu te veel aan al die dingen die in jouw hoofd moeten. Leer je grenzen aangeven en bewaken!

Hou je schuldgevoel onder controle

Veel mensen krijgen schuldgevoel als ze niet doen wat ze moeten doen of denken te moeten doen. Altijd voor een ander klaarstaan, altijd bezig om de ander te behagen en jezelf op de tweede plaats zetten. Hoe voelt dat nu eigenlijk? Schuldgevoel staat in de basis voor iets dat je verkeerd hebt gedaan en daar voel je je schuldig over. Maar als je nee zegt tegen iets omdat je moe bent, doe je dan iets verkeerd? Is je schuldgevoel dan rechtvaardig? Nee natuurlijk niet. Probeer je schuldgevoel onder controle te krijgen, want door ‘onterecht schuldgevoel’ zal je vaak over je grenzen gaan, terwijl je het ‘moeten’ steeds voorop stelt.

Wil jij ook minder moeten en meer je eigen keuzes maken?   

Begrijp je nu beter waarom te veel moeten niet goed voor je is en wil je hier aan werken? Meld je dan voor onze assertiviteitstraining, waarbij wij jou met veel kennis, tools en tricks leren om meer voor jezelf te kiezen.

“Moet jij ook zoveel van jezelf? Leer om meer je eigen keuzes te maken”