Heb je ook vaak last van schuldgevoel naar anderen en laat je anderen vaak voorgaan?

Schuldgevoel

Heb je vaak last van schuldgevoel en ga je er vaak onder gebukt? Vooral empatische mensen die veel op anderen gericht zijn, voelen zich snel schuldig. Bang om een ander tekort te doen. Bang dat een ander boos of teleurgesteld wordt als je hem of haar niet tegemoet komt. Bang voor de consequenties en de gedachte dat je toch altijd voor een ander klaar moet staan. Last van schuldgevoel zodra je eigenlijk wel voor jezelf wilt kiezen, maar dat om verschillende redenen toch niet doet.

Hoe ontstaat schuldgevoel?

Schuldgevoel ontstaat vaak al in de jeugd. Misschien werd er veel van je verwacht en kreeg je regelmatig te horen dat je voor anderen klaar moet staan. Voor jezelf kiezen was er misschien niet bij, waardoor je je steeds meer geroepen voelde om vooral er voor anderen te zijn zodra er een beroep op je wordt gedaan. Je dienstbaarheid naar anderen is hoog en iets in jou vindt dat je moeilijk nee kunt zeggen als een ander je iets vraagt. Nee zeggen zonder schuldgevoel vind je misschien heel lastig. In de basis heb je waarschijnlijk weinig eigen autonomie ontwikkeld, waardoor je de ander vaak voor laat gaat. In jouw hoofd ‘hoort’ dat en dat ben je gewend. Dit is echter niet de juiste gedachte en je doet jezelf ermee tekort.

Plichtmatig besef

Veel empatische mensen hebben een groot plichtmatig besef. Het sterke gevoel dat je wel dingen ‘moet’ doen’ voor anderen. In veel gevallen gaat het ook niet altijd van harte, maar je hebt sterk het gevoel dat je er niet onderuit kan. Je voelt je verplicht om iets te doen of tegemoet te komen aan de vraag van de ander. Als je het niet zou doen, komt het schuldgevoel weer opzetten. Hoe meer je je dingen persoonlijk aantrekt en je hier verantwoordelijk voor voelt, hoe meer je last van schuldgevoel krijgt als je het niet doet. Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en plichtmatig besef gaan vaak samen.

Betekenis van schuldgevoel

Het is goed om de betekenis van schuldgevoel te begrijpen. Schuld staat voor een gevoel van iets verkeerds te hebben gedaan. Als je bijvoorbeeld een belofte hebt gedaan en je komt deze niet na, dan is het logisch dat je je schuldig voelt. Het schuldgevoel ontstaat door de gedachte dat je iemand tekort hebt gedaan. Als je echter nee zegt tegen een extra taak die je leidinggevende bijvoorbeeld aan je vraagt of je hebt ergens geen tijd voor en je voelt je daarom schuldig, dan heeft je schuldgevoel geen functie! In de basis is het namelijk juist goed om je grenzen te bewaken en nee te zeggen tegen dingen die je niet wilt of niet kunt doen. Het probleem is vaak dat schuldgevoel te pas en te onpas optreedt, terwijl je eigenlijk niets verkeerds doet. In je hoofd voelt dit echter niet zo.

Van je schuldgevoel afkomen

Om van je schuldgevoel af te komen, moet je bewust worden wanneer dit optreedt. Welke situatie ging hieraan vooraf? Waar is je schuldgevoel op gebaseerd en heeft dit een doel? Leert het je iets of kom je tot de redenatie dat je in de basis eigenlijk niets fout hebt gedaan? Probeer telkens als je je ergens schuldig over voelt, goed te analyseren waar het op gebaseerd is. Klopt het? Heb je een werkelijke reden om je schuldig te voelen of besef je dat je eigenlijk alleen je grenzen hebt aangegeven? Probeer dan deze zin in je hoofd aan te leren: “nee, ik hoef mij niet schuldig te voelen, want ik heb in de basis niets verkeerds gedaan”. Hoe meer je hierin durft te geloven, hoe eerder je van je schuldgevoel af kunt komen.

Cursus zelfvertrouwen of assertiviteit

Wil je van je schuldgevoel afkomen en minder een pleaser zijn? Wil je nu eindelijk je grenzen leren kennen, leren nee zeggen en assertiever worden? Meld je dan aan voor één van onze assertiviteitstrainingen of een maatwerk training voor jezelf opkomen in Groningen, Assen, Drachten of online via Teams!

“Ook jij kan van je schuldgevoel afkomen door het je bewust te worden”