Wil je graag assertief communiceren, maar dat lukt je niet zo goed?

Assertief communiceren

Wat wordt eigenlijk onder eigenwaarde verstaan? Eigenwaarde is het positief beeld dat je van jezelf hebt, waarbij je in diverse situaties met respect voor jezelf de communicatie aangaat en handelt naar de normen waarden die je zelf hanteert. Hierbij streef je je rechten na en maakt duidelijk hoe jij wil dat anderen met jou communiceren. Dit is weer gekoppeld aan de voor jou vastgestelde waarden. Je laat niet over je heen lopen, staat sterk in je schoenen en weet je grenzen te bewaken. Een ideale situatie niet?

Helaas handelen veel mensen niet conform hun eigenwaarde, zodat ze continu dingen doen en geen nee zeggen tegen vragen en verzoeken die ze eigenlijk niet willen. Daarbij voelen ze zich vaak achtergesteld en hebben geen goed beeld van zichzelf.

Eigenwaarde ontwikkelen

Wil je graag meer eigenwaarde ontwikkelen omdat je wellicht een laag zelfbeeld hebt en voor jezelf opkomen best moeilijk vindt? Om sterker in je schoenen te staan, meer zelfverzekerd te worden en jezelf te respecteren, zal je moeten gaan werken aan je zelfbeeld. Het is belangrijk dat je daarbij zelfbewustzijn creëert en weet waar eventuele angsten, onzekerheden en twijfels vandaan komen en waar deze op gebaseerd zijn.

Weinig of geen eigenwaarde hebben, betekent in de praktijk dat je grenzen aangeven vaak ook moeilijk vindt. Immers, je vindt alles toch wel goed en gezien je gebrek aan eigenwaarde, krijgen andere mensen in je omgeving toch wel hun zin bij jou….

Jezelf wegcijferen voor anderen

Ben jij ook vaak bezig jezelf weg te cijferen voor de wensen, wil en behoeften van anderen? Dan ben je (onbewust) dienstbaar ingesteld. Dit betekent dat je anderen altijd op de eerste plaats zet en je eigen behoeften blijkbaar niet of minder belangrijk vindt. Jezelf wegcijferen voor anderen is een teken van subassertief gedrag. Je vindt jezelf blijkbaar te weinig waard om rekening mee te houden. Ergens knelt het wel en je zou graag je eigenwaarde vergroten om meer weerstand te kunnen bieden tegen dingen die je niet wilt.

Eigenwaarde vergroten: daar kun je aan werken

Wil je graag je eigenwaarde vergroten, dan zal je uit je ‘comfortzone’ moeten komen. Het is van belang om belemmerende gedachtenpatronen op te ruimen en jezelf concreet haalbare doelen te stellen. Welke doelen wil jij halen? Om je werken aan je eigenwaarde kun je jezelf de volgende doelen stellen:

Door duidelijke doelen te stellen en hieraan te werken, zal je beter je mening onder woorden kunnen brengen, leer je jezelf te accepteren hoe je bent, heb je een beter beeld van je sterke punten en word je assertiever in je werk, privé en sociale relaties. Het wordt tijd dat je het mooie in jezelf niet langer verstopt maar naar voren brengt!

Wil je ook je eigenwaarde vergroten en jezelf beter laten zien?

Wil je ook werken aan je eigenwaarde, dan raden wij aan om een op jou toegepaste maatwerk assertiviteitstraining te volgen. Afhankelijk van je doelstelling en ontwikkelpunten, worden de onderwerpen van de training afgestemd op jouw leerdoelen. Hiermee krijg je inzicht in je gedachtenpatronen, gedrag en handelingen. Daarbij krijg je de aangereikte tools om subassertief gedrag te veranderen in assertief gedrag. Hiermee zal je je eigenwaarde vergroten en je innerlijk sterker voelen, zodat je beter bent opgewassen tegen alle situaties die een negatieve impact op je hebben en die je gevoel van eigenwaarde ondermijnen.

“Je eigenwaarde vergroten maakt je weer trots op jezelf”