Wil je graag assertief communiceren, maar dat lukt je niet zo goed?

Assertief communiceren

Wat is assertief communiceren eigenlijk? Dit betekent dat je in diverse situaties met respect voor jezelf de communicatie aangaat en handelt naar de normen waarden die je zelf hanteert. Hierbij streef je je rechten na en maakt duidelijk hoe jij wil dat anderen met jou communiceren. Dit is weer gekoppeld aan de voor jou vastgestelde waarden. Je laat niet over je heen lopen, staat sterk in je schoenen en weet je grenzen te bewaken. Een ideale situatie niet? Helaas handelen veel mensen niet conform hun eigenwaarde. Daardoor doen zodat ze dingen die ze eigenlijk niet willen, zeggen dingen waar ze niet achterstaan en zijn niet goed in assertief communiceren.

Assertieve communicatie ontwikkelen

Wil je graag meer assertief communiceren? Mede omdat je voor jezelf opkomen best moeilijk vindt? Om sterker in je schoenen te staan, meer zelfverzekerd te worden en jezelf te respecteren, zal je moeten gaan werken aan je zelfbeeld. Het is belangrijk dat je daarbij zelfbewustzijn creëert en weet waar eventuele angsten, onzekerheid en weinig zelfvertrouwen en twijfels vandaan komen en waar deze op gebaseerd zijn. Meer zelfverzekerd zijn op je werk en privé helpt je ook assertiever communiceren, omdat je hiermee sterker in je schoenen staat.

Jezelf wegcijferen voor anderen

Ben jij ook vaak bezig jezelf weg te cijferen voor de wensen, wil en behoeften van anderen? Dan ben je (onbewust) dienstbaar ingesteld. Dit betekent dat je anderen altijd op de eerste plaats zet en je eigen behoeften blijkbaar niet of minder belangrijk vindt. Jezelf wegcijferen voor anderen is een teken van subassertief gedrag. Je vindt jezelf blijkbaar te weinig waard om rekening mee te houden. Ergens knelt het wel en je zou graag meer assertief communiceren om meer weerstand te kunnen bieden tegen dingen die je niet wilt.

Assertief communiceren: daar kun je aan werken

Wil je graag assertiever leren communiceren? Dan zal je uit je ‘comfortzone’ moeten komen. Het is van belang om belemmerende gedachtenpatronen op te ruimen en jezelf concreet haalbare doelen te stellen. Welke doelen wil jij halen? Bij assertief communiceren kun je jezelf de volgende doelen stellen:

Door duidelijke doelen te stellen en hieraan te werken, zal je beter je mening onder woorden kunnen brengen, leer je jezelf te accepteren hoe je bent, heb je een beter beeld van je sterke punten en word je assertiever in je werk, privé en sociale relaties. Het wordt tijd dat je het mooie in jezelf niet langer verstopt maar naar voren brengt!

Assertief communiceren met communicatietraining

Wil je ook werken aan je assertieve communicatie technieken? dan raden wij aan om een op jou toegepaste communicatietraining ‘Effectief Communiceren‘ te volgen. Afhankelijk van je doelstelling en ontwikkelpunten, worden de onderwerpen van de communicatietraining afgestemd op jouw leerdoelen. Hiermee krijg je inzicht in je communicatiegedrag en handelingen. Daarbij krijg je de aangereikte tools om subassertief communicatiegedrag te veranderen in assertief communiceren. Hiermee zal je communicatief veel sterker in je schoenen staan en leer je overtuigend en zelfbewust communiceren.

“Assertief communiceren met maatwerk communicatietraining”