Wil je werken aan je persoonlijke effectiviteit? Lees dan onze 6 tips voor meer persoonlijke effectiviteit en assertiviteit.

Persoonlijke effectiviteit: wat kan ik ermee?

Wellicht dat je niet altijd effectief bezig bent en jij je realiseert dat je sommige dingen wel beter, sneller en effectiever kunt aanpakken of afhandelen. Zeker als je (soms) ook weinig zelfvertrouwen hebt om de dingen te doen die je graag zou willen doen. De kans bestaat dat je daardoor stil blijft staan in je persoonlijke ontwikkeling. Wellicht dat deze 6 tip voor persoonlijke effectiviteit je een stukje op weg kunnen helpen.

Effectiviteit tip 1

Stel heldere doelen voor je zelf wat je wilt bereiken en de manier waarop je daar wilt komen. Maak je doelen zo SMART mogelijk, zodat je duidelijk definieert wat je binnen een bepaalde tijd bereikt wil hebben. Of dit nu privé of werk gerelateerd is, het begint altijd eerst met het stellen van je persoonlijke doelen. Wat zijn jouw persoonlijke levensdoelen? Sta je daar wel eens bij stil?

Effectiviteit tip 2

Word bewust van de veranderingen die je bij je zelf of in je denkpatronen moet doorvoeren, om een stap verder te komen in je persoonlijke effectiviteit. Elke verandering begint bij het bewustzijn van je probleem, bepaald gedrag of handelswijze. Indien je geen goede kijk hebt op de punten die je wilt veranderen, wat wil je dan eigenlijk veranderen?

Effectiviteit tip 3

Werk aan je zelfvertrouwen om de gewenste veranderingen in je denkpatronen, gedrag en  handelswijze in verschillende situaties en omstandigheden door te kunnen voeren.
Met meer zelfvertrouwen durf je zelfverzekerder te werken aan je persoonlijke groei en zal je ook sneller je gestelde doelen bereiken.

Effectiviteit tip 4

Ken je zwakke plekken en valkuilen. Word je bewust van je valkuilen, waar je vaak weer in dreigt te trappen of die telkens weer de kop op duiken. Als je geen goed beeld of inzicht hebt in je valkuilen of zwakke (blinde) vlekken, zal je verschillende beren op je weg tegen komen die je steeds weer van je pad af dreigen te halen.

Effectiviteit tip 5

Leer nee zeggen tegen dingen die je eigenlijk niet wilt. Zeg geen ja om maar ergens van af te zijn of om iemand te ‘pleasen’, omdat jij denkt dat dit van jou verwacht wordt. Als je steeds vaker ervaart dat je meer met anderen bezig bent, dan denken aan je eigen wensen en behoeften, dan breekt je dit vroeg of laat op.

Goed ‘leren nee zeggen’ kun je trouwens heel goed trainen en oefenen in onze assertiviteitstraining, waarbij je beter voor jezelf leert opkomen en waar je gaat werken aan je zelfvertrouwen.

Effectiviteit tip 6

Ontdek je persoonlijke waarden die mede je gedrag bepalen. De waarden die bij jou passen, conformeren aan je denkbeelden en die zijn van invloed op je gedrag in relatie tot je omgeving. Een waarde is dat wat jij belangrijk vindt om na te streven. Je waarden geven richting aan je handelen in zowel privé- als in werksituaties.

Meer weten over persoonlijke effectiviteit?  

Wil je werken aan meer zelfinzicht, bewustzijn, assertiviteit en goed kunnen handelen met verschillende situaties, omstandigheden en gebeurtenissen? Lees dan ook de informatie op onze pagina Persoonlijke Effectiviteit training.

“Persoonlijke Effectiviteit vergroot je bewustzijn en zelfontwikkeling”