Waarom zijn sommige mensen sterke pleasers en altijd op anderen gericht? Ben jij ook een pleaser?

Ben jij een pleaser?

Herken jij het ook dat jij altijd op anderen bent gericht en heb je snel de neiging om de behoeften van anderen voor te laten gaan? Je denkt niet eerst na wat je zelf wilt, maar voelt je vaak verplicht om anderen te helpen en te pleasen. Vaak omdat je niet of te weinig nadenkt wat je zelf nodig hebt. Juist door een ander te helpen, kan je het gevoel krijgen dat je van waarde bent en van betekenis kan zijn voor anderen. Maar tot welke prijs?

Waarom laat je anderen altijd voorgaan?

Veel (hoog)gevoelige, sociaal ingestelde mensen hebben een verminderd gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dit kan zich uiten in een negatief zelfbeeld, innerlijke leegte, onvervulde behoeftes, onverwerkte emoties en/of psychische problemen. Daardoor ben je vaak extra gericht op anderen. Als jezelf mogelijk problemen en tekorten hebt gehad aan erkenning, liefde en aandacht voor je emotionele behoeften in je kindertijd, voelt negatieve spanning en stress als ‘bekend en vertrouwd’. Je kan anderen dan gaan pleasen om aandacht, bevestiging, waardering en liefde te krijgen.

Onvervulde behoeftes van jezelf en anderen

Door je focus op anderen te hebben en doordat je misschien gewend bent dat jouw behoeftes toch niet vervuld worden, voel je je onbewust vaak aangetrokken tot mensen die problemen en/of hulp nodig hebben. Ook zij hebben onvervulde behoeftes en verlangens, maar geven ook vaak negatieve spanning. Dit wordt soms later pas duidelijk. Door anderen met een hulpbehoefte of vraag te helpen, krijg je het gevoel dat je van waarde bent en iets voor anderen kan betekenen. Doe je dit veelvuldig en je vergeet jezelf hierbij, ondermijnt dit de gelijkwaardigheid in relaties met anderen. Door je verminderd zelfvertrouwen en lage eigenwaarde, heb je veel bevestiging  en waardering nodig. Hoe meer je dit nodig hebt, hoe minder je er bij stilstaat dat jij ook behoeftes hebt die vervuld mogen worden.

Pleasegedrag bij dominante personen

Je hoge dienstbaarheid, pleasegedrag en inlevend vermogen, maakt dat je snel een gewillig ‘slachtoffer’ bent voor dominante en overheersende personen. Je laat je snel leiden en laat de ander ‘de baas’ spelen. Hierdoor hoef je zelf geen beslissingen te nemen en is jouw gebrek aan zelfvertrouwen minder voelbaar en zichtbaar. Jij met je aanpassingsgedrag en pleasegedrag en de ander met dominant, overheersend gedrag, emotionele onvolwassenheid of zelfs narcisme. Het is dan lastig en vaak onmogelijk om enige gelijkwaardigheid in de omgang of relatie te krijgen. Of het nu om een partner, vriend, collega of leidinggevende gaat.

Ben je een pleaser: je empathisch vermogen

Wat er vaak gebeurt, is dat je je belangrijk voelt als je je kwaliteiten kwijt kunt bij hulpbehoevende, ongevoelige, dominante of narcistische personen. Juist omdat dergelijke personen zich juist belangrijk, begrepen en gewaardeerd voelen door jouw sterk empathisch vermogen. Als je dan ook nog erg toegeeflijk bent, kan een ander helaas makkelijk over je heen lopen. Nee zeggen zonder schuldgevoel of angst durf je niet. Je neemt alles aan en doet vrijwel alles wat je gevraagd wordt. Dergelijke relaties met anderen worden dan steeds ongezonder, waardoor jij je steeds ongelukkiger gaat voelen. Ergens heb je wel door dat je er onder lijdt, maar je weet vaak niet hoe je dit moet stoppen.

Groot aanpassingsvermogen als helper en pleaser

In dergelijke onevenwichtige en ongelijkwaardige relaties met anderen, voel je je vaak niet gezien, gehoord en begrepen. Je bent je continu aan het aanpassen, wil de ander helpen en steekt veel energie in het tegemoet komen en pleasen van anderen. Je cijfert jezelf weg en stapt snel in de helpersrol. Daardoor krijg je te weinig ruimte om verbinding te maken met je eigen gevoelens en behoeftes. Je raakt steeds vaker overprikkelt, alleen is de balans ver te zoeken.

Innerlijke conflicten met jezelf

Als gevolg van ongelijkwaardigheid in je relaties met de mensen om je heen, ga je vaak over je grenzen heen. Grenzen aangeven en duidelijk voor jezelf opkomen is toch al iets waar je vaak moeite mee hebt. Je verliest steeds meer het contact met jezelf en met je eigen behoeftes en wensen. Vervolgens kunnen dynamieken van aantrekken en afstand bewaren ontstaan. Enerzijds wil je de ander blijven helpen, maar je raakt ook steeds meer gestrest, boos en onmachtig en voelt dat je meer afstand moet nemen. Er kunnen dan innerlijke conflicten ontstaan, omdat je er niet uitkomt en anderen eigenlijk ook niet wil laten vallen, want stel dat…..(en hier komen je excuses)

Innerlijke conflicten met jezelf

Je bewust worden van je eigen behoeftes en wensen en mogelijke ongezonde relaties met anderen, is een eerste stap om zelfinzicht te krijgen over je eigen gedrag. Ga eens na of je omgang en contact met bepaalde personen je meer vreugde, plezier en energie opleveren of dat je het steeds meer energie kost. Wordt er ook tegemoet gekomen aan wat jij nodig hebt? Kan je geestelijk en fysiek in balans blijven? Dat zijn wel voorwaarden voor evenwichtige, gezonde relaties en contacten.

Pleasegedrag en aanpassingsgedrag verminderen?

Herken je het pleasegedrag en aanpassingsgedrag bij jezelf? Dan raden wij aan om een op jou toegepaste maatwerk weerbaarheidstraining of assertiviteitstraining te volgen. Afhankelijk van je probleemgebieden en ontwikkelingspunten, worden de onderwerpen van de training afgestemd op jouw leerdoelen. Hiermee krijg je inzicht in je gedachtenpatronen, gedrag en handelingen. Daarbij krijg je aangereikte tools om pleasegedrag te veranderen in assertief gedrag. Hiermee zal je eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten. Na het volgen van de training, ben je beter opgewassen tegen situaties en personen die een negatieve impact op je hebben en die je gevoel van eigenwaarde ondermijnen.

“Kom van je pleasegedrag en te hoge dienstbaarheid af”