Hoe sta jij als hoogsensitief persoon afgesteld op je intuïtie? Luister jij daar ook altijd naar?

Hoogsensitiviteit en intuïtie

Intuïtie is een niveau dat bestaat uit hoge trillingen waar alle informatie en energie is. Dit wordt het kwantumdomein genoemd. Dit is een vorm van energie, waarvan de trilling zodanig is verlaagd, dat het waarneembaar is voor onze zintuigen. Tussen de waarneembare materie (lage trilling) bevindt zich energie van een hoge trilling die je niet met je vijf zintuigen kan waarnemen, maar er wel is. Je intuïtie is je zintuig, jouw instrument om bepaalde energie op te pikken uit je onderbewustzijn en naar je bewustzijn te brengen. Hoogsensitieve personen staan vaak scherper afgesteld op hun intuïtief vermogen.

Op je intuïtie afgaan of feiten

Je intuïtie dient heel goed als je interne adviseur om je de juiste richting te geven. Echter is de afslag naar ons denken al lang geleden genomen. Veel mensen zijn getraind om pas iets te geloven als het te bewijzen is. Ons gevoel wordt het meest beïnvloed en geprikkeld door ons verstand. Dit wordt nog eens extra gestimuleerd tijdens school, in je opvoeding en in de hele maatschappij. Hierdoor zijn we het min of meer verleerd om naar onze intuïtie te luisteren en geven we ons rationeel breindenken voorrang. Alles wat je aandacht geeft groeit, zeker als het om gedachten gaat. Wat doe jij zelf: “ga je altijd instinctief op je gevoel af of zijn feiten ook belangrijk voor je?” Hoogsensitiviteit en intuïtie gaan eigenlijk hand in hand samen.

Gedachten overheersen vaak

Als je in staat bent om je gedachten meer naar de achtergrond te brengen, ontstaat er ruimte voor je intuïtie om signalen door te geven. Dat kan best lastig zijn, omdat onze alsmaar voortgaande gedachten vaak overheersen en je geneigd bent om hiernaar te luisteren. Het punt is dat je gedachten niet altijd kloppen met de werkelijkheid. Dit gebeurt ook als je veel aannames doet en eigen gemaakte overtuigingen hebt. Je voelt dan niet meer wat je werkelijk van binnen voelt, maar vult het in vanuit je ratio of zoals je denkt dat het zou moeten gaan. Denken is goed, maar je innerlijke intuïtie is toch altijd je beste raadgever en daar kunnen geen gedachten tegenop.

Overprikkeling bij HSP komt vaak voor. Je loopt meer risico als je niet goed luistert naar je innerlijke intuïtie die aangeeft wat goed voor je is.

Meer naar je intuïtie luisteren

Iedereen luistert in meer of mindere mate naar zijn intuïtie. Toch kan het extra interessant zijn voor jou als HSP om meer hand in hand met je intuïtie door het leven te gaan. Een hoogsensitief persoon heeft goed ontwikkelde antennes en pikt hiermee makkelijk en veel signalen op uit de omgeving. Als je dan voortborduurt op het gegeven dat je intuïtie je instrument is om prikkels uit het onbewuste naar jouw bewuste te brengen, is het meer dan logisch dat je als hoog-gevoelige meer signaleren doorgestuurd krijgt. Ieder mens, hoogsensitief of niet, bepaalt vervolgens zelf of hij luistert naar deze signalen. Je hoogsensitiviteit en intuïtie is een ontzettend waardevol instrument om niet alleen meer informatie tot je te krijgen, maar ook om prikkels te kunnen filteren. Als je jouw intuïtieve ingevingen kan onderscheiden van de cognitieve, kun je makkelijker prioriteren wat voor jou echt belangrijk is.

Samenkomende emoties tussen intuïtie en gedachten

Wat intuïtie en gedachten van elkaar onderscheidt, is dat gedachten veelal samengaan met emoties. Juist daar waar je intuïtie plotseling en zonder cognitie bij je binnenkomt. Door de samenkomende emoties, blijf je vaak twijfelen aan keuzes die je maakt op basis van je breindenken. Je intuïtie daarentegen is zuiver en komt, zonder dat je brein zich ermee bemoeit, bij je binnen. Je stapt bijvoorbeeld de deur binnen van je potentiële nieuwe woning en weet direct of je het moet kopen of niet. Hoogsensitieve personen hebben meer dan anderen een onverklaarbare drang om hun intuïtie op te volgen. Een keuze gemaakt op basis van je intuïtie voelt veelal direct goed en brengt geen stress met zich mee.

Hoogsensitiviteit en intuïtie: het weten

Je intuïtie heeft meerdere manieren om signalen aan je door te geven. We noemen de talen van je intuïtie ook wel helderweten, heldervoelen, helderzien, helderhoren en helderproeven en ruiken. Als je ontdekt op welke manieren jouw intuïtie werkt, kun je de signalen van je intuïtie leren herkennen en hiermee meer aandacht aan geven. Je zult merken dat je intuïtie steeds vaker en met heldere signalen aan jou doorgeeft wat goed voor je is. En dit kun je trainen. Door geregeld de stilte op te zoeken, te mediteren en te visualiseren bijvoorbeeld.

Er zijn momenten op de dag waarop je hersenen als vanzelf minder actief zijn. Dit zijn de momenten waar je op de ‘automatische piloot’ handelingen verricht. Dit is vaak bij dagelijkse activiteiten zoals douchen, strijken, koken of stofzuigen. Je kunt dan eerder de subtiele signalen van je intuïtie kunt oppikken. Terugdenken aan dit soort momenten kan je helpen om te herkennen hoe jouw intuïtie met je communiceert.

Ontdek de talen van jouw intuïtie

Heldervoelen:
Je voelt of iets klopt of niet. Soms voel je dingen aankomen. Plekken of mensen voelen prettig of juist niet. Sommige mensen kunnen fysiek voelen waar anderen last van hebben.

Helderweten:
Is directer en minder fysiek dan heldervoelen. Je weet direct in een flits of je iets wel of niet moet doen. Je weet niet waarom, maar wel wat je wel en niet moet doen.

Helderzien:
Als iemand wat vertelt, krijg je beelden. Soms zie je dingen aankomen. Het kan ook zijn dat je aandacht ergens naar getrokken wordt waar informatie in zit (bijvoorbeeld een specifiek boek op een boekenplank).

Helderhoren:
Bijvoorbeeld als je geregeld liedjes hoort met (veelal) een terugkerende zin. Het kan ook zijn dat je dingen hoort die iemand juist niet zegt. Of je hoort steeds een terugkerende zin of een woord in je hoofd.

Helderproeven en -ruiken:
Je krijgt informatie die gelinkt is aan herinneringen die jij hebt aan bepaalde geuren of smaken. Bijvoorbeeld de sigaar van je opa en wat hij altijd zei als hij zijn sigaar rookte.

Hoogsensitieve personen zijn ook heel empathisch. Hier kun je meer over lezen in ons blog: Hoe empathisch ben jij?

“Hoogsensitiviteit en intuïtie | Op je intuïtief vermogen afstemmen”