Wil je meer zelfvertrouwen opbouwen, dan moet je werken aan jezelf. Lees onze tips bij je zelfvertrouwen vergroten…

Zelfvertrouwen opbouwen en je eigenwaarde

Je vermogen om assertief te zijn, heeft alles te maken met je zelfvertrouwen en je eigenwaarde. Als je graag eerlijk wil zijn over je behoeften, gevoelens en wensen, dan moet je anderen wel laten weten wat je wel en niet wilt. Dat lijkt simpel, maar om assertief te kunnen reageren en te communiceren, heb je eigenwaarde en zelfvertrouwen nodig. Je moet eerst zelfvertrouwen opbouwen wanneer je voor jezelf opkomt. Daarnaast ook voor het nemen van besluiten en de verantwoordelijkheid nemen voor wat je zegt en doet.

De rol van eigenwaarde en zelfvertrouwen

Met een groot gevoel voor eigenwaarde kun je met een positief gevoel beoordelen over wat jij als persoon waard bent. Als je slecht of helemaal niet voor jezelf opkomt, wordt je inactief bij het bepalen van je eigen gevoel. Dit maakt je snel besluiteloos. Je voelt je gauw gevangen in tegenstrijdige behoeften. Bovendien bevindt jij vaak in lastige dilemma’s waarin je niet effectief handelt. Zelfvertrouwen opbouwen heb je nodig om meer zelfverzekerd te worden. Dit kan je dan ook beter uitstralen naar buiten toe.

Bijvoorbeeld:

Je durft niet tegen een vriend of vriendin te zeggen dat je je beledigd voelt door zijn of haar opmerking. Je wil niet de schijn wekken overgevoelig te zijn. Achteraf voel je je gefrustreerd tegenover je vriend of vriendin en heb je bovendien een slecht gevoel over jezelf. Je heb je wéér niet eerlijk uitgesproken en achteraf bedenk je je wat je eigenlijk had willen zeggen. Herkenbaar?

Misschien ben je van mening dat je vriend of vriendin dit soort dingen niet zou zeggen als ze jou echt waarderen. Dit heeft tot gevolg dat je nog meer aan jezelf en je vermogens gaat twijfelen. Hierdoor zal je zelfvertrouwen en de kans dat je voor jezelf opkomt steeds kleiner worden. Het gevolg? Je begraaft je pijnlijke gevoelens en die komen later op een andere manier naar buiten. Of je gaat je vriendschap saboteren met passief agressief gedrag. Misschien lok je maanden later een ruzie uit en rakelt alsnog elke ingebeelde onrechtmatigheid uit het verleden op.

Zelfvertrouwen opbouwen in verschillende situaties

Andere mensen en bepaalde situaties kunnen je zelfvertrouwen negatief beïnvloeden. Zeker als een persoon agressief is, je zelfvertrouwen bedreigt, je bang maakt of een collega die snel boos wordt. Het kan dan het heel moeilijk zijn om voor jezelf op te komen. Als de andere persoon passief, negatief, onzeker of gespannen is of je snel beledigd of negeert, is het vaak lastig zijn om assertief te zijn. Als de ander daarentegen assertief is, jou met respect behandeld en écht naar je luistert, voel je je gesteund. Dan is het gemakkelijker om assertief te zijn en hiermee zelfvertrouwen op te bouwen. Het is dus absoluut waar dat andere mensen en bepaalde situaties je zelfvertrouwen en assertiviteit kunnen beïnvloeden. Vaak zijn het ook je verwachtingen van anderen die je zelfvertrouwen ondermijnen.

Lees ook ons blog over assertiever worden…

Verschil tussen assertief en niet assertief gedrag

Zijn assertieve mensen met veel zelfvertrouwen nooit bang om hun behoeften en wensen uit te spreken? Zeker wel, maar het verschil tussen assertief en subassertief gedrag, is dat een assertief persoon actie onderneemt en de verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van zijn actie, uitspraak of gedrag. In plaats van zich te richten op angsten en twijfels, pakken ze een situatie aan, ondanks hun (eventuele) angsten en zorgen. Elke stap leert je tenslotte meer zelfvertrouwen opbouwen, hoe klein dan ook.

Lees meer over assertiviteit op “wat is assertief gedrag”?

Wil je meer zelfvertrouwen opbouwen en aan je assertiviteit werken, dan hebben wij een persoonlijke en op jouw leerdoelen afgestemde assertiviteitstraining voor je. Vooral bedoeld voor mensen die willen werken aan hun zelfvertrouwen, eigenwaarde en assertiviteit.

“Je zelfvertrouwen opbouwen kan jij ook als jij dat echt wilt”