De weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag is voor volwassenen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Weerbaarheidstraining Groningen, Assen, Drachten

In deze weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag leer jij jezelf beter te weren in situaties die bedreigend bij je overkomen. Als je van jezelf heel dienstbaar bent naar anderen, hebben anderen soms het gevoel dat ze makkelijk over je heen kunnen lopen. Natuurlijk wil je dat niet, maar toch krijg je steeds weer het gevoel dat je weerbaarheid onder de maat is. Zeker als je niet goed voor jezelf durft op te komen en je grenzen niet duidelijk weet aan te geven. Met onze weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag, gaan wij je leren meer weerbaar te worden in situaties waarin jij weer de controle wilt voeren.

Waarom deze weerbaarheidstraining?

Als je bijvoorbeeld in je jeugd vaak bent gepest of jezelf niet veilig hebt gevoeld, dan zal je weerbaarheid niet groot zijn. Zeker als je niet geleerd hebt om voor jezelf op te komen. Als anderen het gevoel hebben dat jij een makkelijk ‘slachtoffer’ bent van pesterijen, kan je dit makkelijk weer overkomen. Bijvoorbeeld met vervelende of dominante collega’s, een strenge leidinggevende of een partner die je steeds het gevoel geeft dat je niet goed genoeg bent. Hoe kan je je hier beter tegen weren? Hiervoor zetten wij de weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag in.

Je jeugd bepaalt deels je gedrag als volwassene

Tijdens het opgroeien vindt er een ontwikkeling plaats op emotioneel, sociaal en cognitief niveau. Je adolescentie is een belangrijke levensperiode die deels bepaalt hoe jij later reageert en omgaat met diverse situaties. Als er sprake is van disfunctionele sociale relaties in je jeugd, kan dit leiden tot faalangst, jezelf terugtrekken, gevoelens wegdrukken en je overleveren aan de wensen of eisen van anderen. Je erkent je eigen behoeften niet meer en wordt gevoeliger voor misbruik, gaat over je grenzen heen en wordt onzeker, angstig en introvert. Zeker als je vaak te maken hebt gehad met dominantie, boosheid of zelfs narcistisch gedrag. Als je niet goed in staat bent geweest om voor jezelf op te komen, zal je hier problemen mee houden als volwassene.

Conflicten en discussies vermijden

Veel subassertieve mensen met een weinig weerbaarheid en zelfvertrouwen, gaan discussies en dreigende conflicten uit de weg. Dit noemen wij ‘conflict vermijdend gedrag’. Je zal dan snel ja zeggen tegen dingen die je eigenlijk niet wilt. Ook zal je snel meegaan in hetgeen wat een ander wil. Ook ben je makkelijk over te halen om dingen te doen waar je zelf niet voor kiest. Als je de moed hebt gevonden om hier wat aan te doen, dan zal je straks veel sterker in je schoenen staan. De hoogste tijd om je aan te melden voor de weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag.

Lees meer over weerbaarheid bij volwassenen.

Onderwerpen weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag

In deze weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag kunnen de volgende probleemgebieden en onderwerpen aan bod komen:

 • Jezelf beter kunnen weren tegen dominante personen
 • Duidelijke grenzen stellen en leren bewaken
 • Je persoonlijke rechten bepalen en handhaven
 • Beter leren omgaan je met emoties en frustraties
 • Voor jezelf opkomen en je weerbaarheid vergroten
 • Jezelf leren respecteren en respect bij anderen afdwingen
 • Leren nee zeggen zonder schuldgevoel of angst
 • Veel zelfreflectie op je eigen denken en handelen
 • Veel zelfkennis over je sterke en zwakke punten
 • Beter leren omgaan met negatieve feedback en kritiek
 • Stand houden in lastige situaties en bij agressie
 • Inzicht in je valkuilen en je overlevingsstrategieën
 • Werken aan je zelfbeeld, eigenwaarde en zelfvertrouwen

Je voordelen bij onze weerbaarheidstraining

Het grote voordeel bij onze weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag, is dat wij de onderwerpen volledig afstemmen op jouw struikelblokken, valkuilen en ontwikkelingspunten. Elke training kan dus anders van samenstelling zijn, omdat wij juist heel maatwerkgericht jou willen helpen bij je weerbaarheid en zelfvertrouwen. Wat heb jij nodig? Waar loop jij vooral tegenaan? Wie zijn de personen in jouw leven waar jij moeite mee hebt? Waar gaat het steeds mis? Al deze vragen brengen wij goed in beeld en daar wordt de weerbaarheidstraining in onderdelen mee opgebouwd. Zo gaan we je stap voor stap helpen om weerbaarder te worden. Vooral in situaties en omstandigheden op je werk of thuis waar jij sterker in je schoenen wilt staan.

Praktijkgerichte training met oefeningen

In deze weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag, krijg je opdrachten, oefeningen en adviezen aangereikt die je weerbaarheid, zelfinzicht en zelfvertrouwen vergroten. We geven je concrete handvaten hoe je in diverse situaties jezelf beter kunt weren, wat je kan zeggen en hoe je het beste kunt reageren. Alle lessen zijn dus gelijk praktisch toepasbaar in de praktijk. Daarbij bieden wij veel ruimte voor problemen die op je werk voorkomen of in je privésituatie. Juist om je handvaten te geven hoe je dit in het vervolg beter kunt aanpakken.

Lees hier de referenties die wij terugkrijgen van cursisten die je voorgingen.

Op 4 locaties en online in Teams te volgen

Deze weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag kan je volgen in Groningen, Assen, Drachten en online in Teams. Dus of je nu op één van onze locaties de training wilt volgen of online, bij ons kan het allemaal. Bij de online training maakt je woonplaats dus niet uit en kan je toch makkelijk vanuit je eigen huis aan je weerbaarheid werken.

Onze werkwijze

Nadat wij je aanmelding hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met je op voor een intakegesprek. Daarbij krijgen wij een goed beeld van je probleemgebieden, struikelblokken en ontwikkelingspunten. Daarmee bouwen wij de weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag op. Dit sturen wij in een voorstel naar je toe. Ga je hiermee akkoord, dan gaan we binnen enkele weken de training inplannen op de locatie van je voorkeur of online in Teams.

Interview bij EenVandaag over ongewenst gedrag

In een interview bij Een Vandaag van de NPO zijn wij geïnterviewd over onze weerbaarheidstrainingen. In onderstaand artikel kun je dit lezen.

Bekijk het artikel op de website van Een Vandaag over ongewenst gedrag.

Interview EenVandaag Ongewenst Gedrag

Wil je je aanmelden?

Wil je je graag aanmelden voor deze training? Ga dan naar onze contactpagina, vul je gegevens in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

“Weerbaarheidstraining bij ongewenst gedrag”