Ontdekken dat je hoogbegaafd bent, gaat vaak met ongeloof gepaard. Zo slim ben je toch niet of uit zich dat ook op andere manieren?

Ontdekken dat je hoogbegaafd bent

Vaak brengt de gedachte dat je wel eens hoogbegaafd zou kunnen zijn een vertekend beeld met zich mee. Zo lijkt hoogbegaafd zijn vaak een soort opgeblazen zelfbeeld mee te brengen. Precies het tegendeel van het beeld dat de hoogbegaafde van zichzelf heeft. Hoogbegaafden denken vaak dat hun intelligentie onvoldoende is om als hoogbegaafd aangemerkt te kunnen worden. Het is echter niet alleen de cognitieve intelligentie die gepaard gaat met hoogbegaafdheid. Ontdekken dat je hoogbegaafd bent kan soms best confronterend zijn. Het kent altijd twee kanten: een hoge intelligentie die anders functioneert dan gewoonlijk en een intensieve sensibiliteit die veel invloed heeft op je leven. Alleen als je dat weet, kun je op volwassen leeftijd begrijpen dat je hoogbegaafd bent.

Hoe stel je vast dat je hoogbegaafd bent?  

Dit kan natuurlijk via een volwaardige intelligentietest en psychologisch persoonlijkheidsprofiel. Wat ook vaak voorkomt is dat een kind van een (onbewuste) hoogbegaafde ouder een onderzoek ingaat, waarbij de ouder dan ineens toch ook veel overeenkomsten ziet in zijn eigen denken en handelen. Er wordt dan over het kind gesproken, maar er komt ineens heel veel herkenbaarheid naar voren. Een hoogbegaafde ouder kan dan het gevoel krijgen dat het over hemzelf gaat. Dat hij dingen op dezelfde manier beleeft als het kind. Door middel van zelfdiagnose, literatuur, uitvoerige informatie en ontmoetingen met gelijkgestemden, kan je ook steeds meer gaan beseffen dat je zelf hoogbegaafd bent.

Wel of niet laten testen op hoogbegaafdheid?

Als je in je eigen omgeving of op je werk veel omgang hebt met gelijkgestemden, dat wil zeggen op ongeveer hetzelfde denkniveau, voel je je snel gehoord en begrepen. Wanneer je gewend bent om veel met hoogbegaafde mensen om te gaan, kan je vaak al snel een vergelijkende conclusie naar jezelf trekken als je je volledig herkent in de ander. Een volwaardige klassieke intelligentietest WAIS ( Wechsler Adult Intelligence Scale) kan je eventuele vermoedens bevestigen. Een test kan dan bevestigen wat je zelf al dacht te weten. Het biedt je meer duidelijkheid en de waarheid over wat je bent en dan kan heel bevrijdend zijn. Ieder moet voor zichzelf uitmaken in hoeverre dit een meerwaarde heeft om het bevestigd te krijgen.

Lees meer op ben ik hoogbegaafd?

Wat levert het mij op om het zeker te weten?

Om de overweging te maken om je wel of niet te laten testen, kun je nadenken over de voordelen wat je er aan kan hebben:

  • Het is essentieel van belang om te weten wie je bent, maar ook wie je kan zijn in je volle glorie en in overeenstemming met jezelf.
  • Hoogbegaafd zijn is een geweldige kracht, een ongehoorde rijkdom, als je de verschillende facetten, valkuilen maar ook de eindeloze mogelijkheden ervan kent.
  • Het is onmisbaar om aan het licht te brengen waaruit je bestaat, waaruit je opgebouwd bent en wat je verder brengt.
  • Je kunt een bloeiende hoogbegaafde volwassene worden die goed in het leven staat, als je je eigen ik hebt omarmd en je met jezelf in harmonie bent.
  • Hoogbegaafd zijn brengt een bepaalde persoonijkheidsorganisatie met zich mee die je niet passief hoeft te ondergaan. Je zou dit je eigen moeten maken om een kompas te zijn op het pad van je leven.

Je masker naar de buitenwereld: het false self

Het komt veelvuldig voor dat (onbewuste) hoogbegaafde personen een masker dragen naar de buitenwereld. In de psychologie wordt dit de ‘false self’ genoemd. Een vervormde persoonlijkheid die sommige mensen opbouwen om hun ware self “true self’ te beschermen. Het false self komt vaak overeen met wat anderen van de hoogbegaafde verwachten. Hij of zij conformeert zich aan de verlangens van anderen, zodat ze hem of haar aardig vinden of van hem houden. Het komt echter niet overeen met de ware natuur, waardoor de hoogbegaafde persoon wordt verstikt en zich niet meer goed weet uit te drukken. Je verspilt veel energie om je false self overeind te houden, maar dit is tegelijkertijd heel uitputtend.

Ontdekken dat je hoogbegaafd bent: begeleiding zoeken

Bij het ontdekken dat je hoogbegaafd bent, zullen sommige hoogbegaafde personen begeleiding zoeken. Het punt is dat je dan wel een therapeut, psycholoog of coach nodig bent die de juiste kennis en ervaring heeft met hoogbegaafdheid. Iemand die de soms (onbewust) manipulatieve handelswijze van een hoogbegaafde herkent. Een persoon die de doordringende helderheid en de discutabele reacties van de hoogbegaafde begrijpt. Anders komt er geen vertrouwen als de hoogbegaafde merkt dat de therapeut niet tot hem door kan dringen. Je kan er ook  met anderen over praten, maar er zijn maar weinig mensen die het lukt om alle dimensies en nuances van hoogbegaafdheid te begrijpen. Dus ja, praat er over, maar alleen met mensen die je zullen begrijpen en die niet oordelen. Mensen bij wie een gesprek je verder brengt of de relatie verdiept.

Je hoogbegaafdheid leren omarmen

Ontdekken dat je hoogbegaafd bent betekent dat je dit moet leren omarmen. Als je continu je eigenwaarde laat afhangen wat anderen van je vinden, kan je je ondermijnend gaan opstellen. Dit komt je werkelijke potentie niet ten goede. Accepteer wie je bent en als je jezelf met andere ogen kunt zien, merkt je omgeving dit ook. Leer om je unieke eigenschappen te waarderen en daar het beste uit te halen. Voor jezelf en voor anderen in je omgeving of op je werk. Durf er vooruit te komen en onthoud dat juist door de onwetendheid van anderen, je niet door iedereen gewaardeerd of geaccepteerd zult worden. Maak het niet jouw probleem, maar laat het bij de ander!

Nog meer lezen over hoogbegaafdheid?

“Ontdekken dat je hoogbegaafd bent geeft een betere kijk op je zelf”