Wil je graag je zelfvertrouwen vergroten, beter voor jezelf opkomen, en met overtuiging nieuwe uitdagingen aangaan?

Hoe krijg je meer zelfvertrouwen?

Dit ligt enerzijds aan het vertrouwen in je eigen vaardigheden. Naarmate je een bepaalde taak meer uitoefent, zal het vertrouwen dat je deze taak naar behoren kunt uitvoeren vanzelf groeien. Zelfvertrouwen bestaat uit een combinatie van vaardigheid en waardigheid. Vaardigheid verwijst naar de bedrevenheid in een bepaalde activiteit. Hoe beter je het kunt, hoe meer zelfvertrouwen je op dat gebied zult hebben. Als je op een vaardigheid hoog scoort, zal je zelfvertrouwen op dat gebied vaan ook hoog zijn. Zo kan je je zelfvertrouwen vergroten.

Zelfvertrouwen en je zelfbeeld

Een ander belangrijk onderdeel van zelfvertrouwen is je waardigheid. Dit noemen we ook wel ‘een positief zelfbeeld hebben’ of ‘eigenwaarde’. Iemand met weinig eigenwaarde vindt zichzelf niet zo belangrijk en zal zichzelf snel wegcijferen. Iemand met een grote waardigheid spreekt positiever over zichzelf. Heeft veel betekenisvolle banden met anderen en voelt zich gewaardeerd. Eigenwaarde noemen we ook wel zelfliefde en zelfwaardering. Een stabiel groot zelfvertrouwen bestaat uit een combinatie van vaardigheid en waardigheid. Je eigenwaarde vergroten is goed voor je zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Geen zelfvertrouwen door tegenslagen

Tegenslagen en successen wisselen elkaar in het leven vaak af. Net zoals kritiek en goedkeuring dat doen. Wanneer je zelfvertrouwen afhankelijk is van je prestaties en de goedkeuring van anderen, zal je zelfvertrouwen dus ook afwisselend groter en kleiner zijn. Als je goed presteert voel je je goed en als je slecht presteert voel je je vreselijk. Hier komt ook regelmatig faalangst bij kijken. Als je gelooft dat je meer waard bent als je meer presteert, betekent dat ook dat je gelooft dat je minder waard bent als je minder presteert. Dat kan er mede voor zorgen dat je een enorme hekel hebt aan fouten maken of iets niet kunt halen. Examens, testen, sollicitaties etc. worden hierdoor allemaal enorm beladen. Indien je sterk de neiging hebt om jezelf naar beneden te halen, zou je mogelijk last kunnen hebben van het imposter sydroom.

Neig je naar perfectionisme?

Perfectionisme komt ook vaak om de hoek kijken. Dit ligt vaak (nauw) samen met faalangst. Als je bang bent om fouten te maken, ligt het voor de hand om alles maar zo perfect mogelijk te doen. Perfectionisten willen niet alleen goed presteren, ze willen perfect presteren. Perfectie hoort over het algemeen echter niet tot de menselijke mogelijkheden. Dat leidt ertoe dat perfectionisten voortdurend ontevreden zijn met hun prestaties. En onzeker over hun kunnen. Ze werken vaak (te) hard om aan hun eigen maatstaven te voldoen en zijn dan ook vatbaar voor burn-out en depressies. Herken je perfectionisme en hoge prestatiedrang bij jezelf?

Onbewuste beschermingslagen

Veel mensen met een laag zelfvertrouwen hebben in de kern de overtuiging dat ze niet voldoende waard zijn. Om daarmee om te gaan proberen ze zo veel mogelijk te presteren. Dat is de eerste beschermingslaag die zo over hun laag zelfbeeld heen leggen. Vanuit het idee: “door te presteren kan ik aan mezelf (en aan anderen) bewijzen dat ik toch goed genoeg ben”. Daarnaast proberen ze door anderen aardig gevonden te worden. Dat is de tweede beschermingslaag die ze toepassen. Vanuit het idee: “als iedereen mij aardig vindt, dan zal dat toch ook wel zo zijn”? Daarnaast is presteren ook een manier om aardig en gewaardeerd te worden, dus dat versterkt elkaar ook nog.

Hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten?

Een goede combinatie van vaardigheid en waardigheid zal ervoor zorgen dat je ook veel beter om kunt gaan met kritiek. Dat komt omdat je vaardigheid en waardigheid van elkaar kunt onderscheiden. Daarom weet je dat je kritiek op je vaardigheid niet hoeft op te vatten als een ‘aanval’ op je persoonlijkheid. Het is beter om eventuele commentaar te zien als feedback en dit te gebruiken voor je ontwikkeling. Daarnaast hebben mensen met genoeg zelfvertrouwen een duidelijke eigen mening. Onzekere mensen met weinig zelfvertrouwen vinden het vaak moeilijk om een discussie aan te gaan. Ze hebben vaak geen echte standpunten en zijn bang voor de reacties die volgen.

Met zelfvertrouwen je eigen mening geven

Ook al heb je dan wel een mening, dan durf je dat vaak niet te zeggen, omdat je er al snel vanuit gaat dat de mening van de ander meer waard is dan je eigen mening. Mensen met een optimaal zelfvertrouwen hechten meer waarde aan hun eigen denkbeelden. Dat betekent niet dat ze altijd gelijk willen hebben of dat ze koppig zijn. Het betekent alleen dat ze durven aan te geven dat zij over een bepaalde zaak ook een mening hebben. Kritiek wordt dan ook minder bedreigend, omdat je kritiek die naar jouw mening onterecht is, gemakkelijker naast je neer kunt leggen. Leer dus voor jezelf opkomen.

Zie je onvolkomenheden en fouten als leermomenten

Probeer om je fouten en onvolkomenheden zo veel mogelijk op te vatten als leermomenten voor de toekomst. Dat maakt dat je niet uit alle macht probeert om fouten uit de weg te gaan en dat je minder last hebt van eventuele faalangst. Dat helpt ook bij het omgaan met vervelende negatieve situaties. Je zult zien dat één tegenvaller nog niet betekent dat je hele leven er vanaf hangt. Probeer het dan ook te relativeren. Meer zelfvertrouwen vergroot je zelfverzekerdheid op je werk en privé. Je kunt dingen ook beter van je afzetten omdat jij je er minder druk om maakt. Probeer de negatieve kant dan ook met ‘omdenken’ naar de positieve kant te schuiven.

Cursus zelfvertrouwen

Wil je meer zelfvertrouwen opbouwen, beter voor je mening opkomen en werken aan je eigenwaarde? Meld je dan aan voor onze maatwerk cursus zelfvertrouwen in Groningen, Assen, Drachten of online via Teams.

“Je zelfvertrouwen vergroten en werken aan je eigenwaarde”