Deze 10 tips bij perfectionisme krijg je meer grip op je perfectionistisch gedrag.

Perfectionisme: 10 tips om over na te denken

Deze 10 tips bij perfectionisme geven je meer inzicht in je gedachtenpatronen en gedrag en de mogelijkheden die je hebt om je hier meer bewust van te worden. Daarbij heb je altijd een keuze hoe je met iets om wilt gaan. Probeer te bedenken welke tips bij perfectionisme jou inzicht geven in de mogelijkheden om er anders mee te leren omgaan.

 1. Bewustwording en inzicht krijgen 
  Net zoals het jaren heeft geduurd voordat perfectionisme de boventoon begon te voeren, zal het ook een tijd duren om je (dwangmatige) denk- en gedragspatronen los te laten. Het begint ermee dat je inzicht krijgt in dit gedrag en hoe lastig het eigenlijk is, Zowel voor jezelf als voor je omgeving.
 2. Verwerk de onbewuste oorzaak van perfectionisme
  De ultieme vorm van onzekerheid is namelijk perfectionisme. Het wordt door onbewuste patronen aangestuurd. Je kunt je perfectionistisch gedrag herkaderen om te kijken wat het je daadwerkelijk geeft en wat het je kost. Met herkaderen ga je nieuwe positieve waarden geven aan bepaald gedrag, waarbij je de lat nu eens niet steeds verder omhoog legt, maar juist verder naar beneden. Omdat je eigenlijk weet dat dit wellicht beter voor je is en je hierbij minder dwangmatigheid zult ervaren.
 3. Inventariseer de voor- en nadelen van je perfectionisme 
  Hiermee krijg je een beter beeld of het je echt helpt of dat het eigenlijk ook best wel erg vermoeiend is. Ook als dit leidt tot frustraties bij je zelf, je werkomgeving of binnen je relaties. Probeer de nadelen goed op je in te laten werken. Neem je voor om telkens je bewustzijn op een nadeel van je perfectionistisch gedrag te vergroten en deze opnieuw te herkaderen tot meer wenselijk gedrag.
 4. Word je bewust van de oorzaak van je perfectionisme
  De oorzaak van perfectionisme is ook vaak Angst om niet goed genoeg te zijn, niet goed te functioneren, niet het uiterste te kunnen halen, want dat moet van jezelf. Angst is verbonden met je ego. Word je hier bewust van en ervaar het als je ego weer de overhand neemt en eigenlijk je werkelijke gevoel wegdrukt. Zo leer je beetje bij beetje meer naar je gevoel luisteren en minder naar je ego.
 5. Overwin het alles of niets gedrag en zwart-wit denken 
  Er bestaat namelijk ook nog een grijs gebied. Deze bestaat uit realistische gedachten, nieuwe mogelijkheden, andere interpretaties van gebeurtenissen en nieuwe kansen en alternatieven zien. Hiermee geef je meer ruimte aan het creatief denken omdat je weet dat je perfectionistisch gedrag je echt niet altijd helpt, maar soms ook erg lastig is. Probeer om telkens als je een (dwangmatige) actie wilt doen, er een meer rustige of makkelijker alternatief tegenover te zetten. Welke actie spreekt je dan toch het meeste aan als je daarna weet dat het je meer innerlijke rust zal geven?
 6. Stel realistische en logisch haalbare doelen volgens het SMART principe
  Als je continu het allerhoogste nastreeft, zal je ongetwijfeld ook vaak teleurgesteld raken als je het dan (net) niet haalt. Probeer om ook meer te genieten van de weg daar naartoe en complimenteer jezelf met de inzet die je hebt getoond, wat je ervan geleerd hebt en wat je misschien voor een ander hebt kunnen betekenen. Hecht daar ook de juiste of juist meer waarde aan, dan alleen streven naar het eindresultaat.
 7. Probeer alle “ik moet dit en ik moet dat” te elimineren
  Word je er bewust van dat je ALTIJD een keuze hebt welke kant je op denkt of op wilt gaan. Moet het nu echt? Ben je ertoe verplicht, wordt dat echt van je verwacht of zit het alleen in jouw hoofd? Krijg je al een schuldgevoel als je het anders, minder, langzamer of niet doet? Besef dat je het recht heb om je eigen keuzes te maken en dat veel plichtmatige dingen niet altijd verplicht zijn, maar dat jij het in je hoofd dwangmatig hebt gemaakt. Misschien kan het gerust met iets minder ook echt goed genoeg zijn.
 8. Zie fouten altijd als leermomenten en niet alleen als kritiek
  Voor perfectionisten is het een gruwel om fouten te maken en hun prestatiedrang is heel hoog. Een fout maken is gewoon ‘not done’. Kritiek krijgen is ook erg lastig, maar als je nou eens elke fout of kritiek probeert te zien als een positief leermoment, zodat je het de volgende keer minder snel zal doen? Probeer dus objectiever te kijken naar kritiek en probeer te relativeren dat fouten maken heel menselijk is. Iedereen doet dat, dus waarom zou jij dat van jezelf niet mogen? Probeer dus te omdenken en een fout altijd te interpreteren als een moment om te groeien en dat is weer positief.
 9. Stel duidelijke prioriteiten en maak afspraken met jezelf
  Geef elke activiteit die je moet doen de juiste prioriteit en koppel deze aan een tijdslimiet. Maak een duidelijke afspraak met je zelf hoe lang je aan iets wilt besteden en hou je er dan ook aan. Maakt een schifting in zaken die wilt doen, waartoe je verplicht bent (of denkt te zijn) en in welke categorie ze vallen (belangrijk, niet belangrijk, urgent of niet urgent). Maak dan weer een SMART plan met jezelf om je vanaf nu echt aan je plan te houden. Hiermee voorkom je dat te veel tijd aan iets besteed of juist dingen weer gaat uitstellen.
 10. Probeer je zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten 
  Omdat perfectionisme gebaseerd is op onzekerheid en angst, ligt dit gelieerd aan je gevoel van eigenwaarde, je zelfbeeld en zelfvertrouwen. Dit heb je nodig om je goed te voelen en niet altijd om perfectie na te streven. Maar om altijd op de top te ‘moeten’ presteren omdat je dan pas denkt goed te zijn, ondermijn je tegelijkertijd je gevoel van eigenwaarde. Door hier aan te werken, vergroot je je zelfvertrouwen, werk je aan je onzekerheid en is perfectie niet meer iets wat je continu na hoeft te streven.

Meer tips en kennis over perfectionisme

Perfectionisme ontstaat vaak in de jeugd en wordt als overlevingsmechanisme aangeduid. Het zelf bekritiserende patroon kan ook als volwassene ontstaan. Vaak aangewakkerd door gebeurtenissen of personen die je onzekerheid hebben aangewakkerd of versterkt. Ook faalangst, een hoge prestatiedrang, geen fouten durven maken en bewijsdrang zijn lastige bijkomstigheden van perfectionisme.

In dit blog over onzekerheid en weinig zelfvertrouwen zal je wellicht punten bij jezelf herkennen. Je zelfvertrouwen vergroten kan je al een stuk helpen om sterker in je schoenen te staan en je perfectionistisch gedrag langzaam maar zeker overwinnen.

Meer weten over je valkuilen? Lees dan verder op inzicht in je valkuilen. 

Probeer deze tips bij perfectionisme gelijk op jezelf toe te passen