Therapie of een training volgen? Wat is voor jouw situatie het meest passend?

Therapie of training volgen?

De afgelopen jaren is het vakgebied van psychologie, coaching, therapie en training volop in ontwikkeling. Daardoor zijn er tegenwoordig allerlei soorten therapieën en trainingen om je te ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling, psychische problematiek of uitdagingen op het gebied van je werk- of privéleven. Maar welke soorten therapie zijn er nu allemaal en wat houdt dit in? Hoe maak je de juiste afweging? Wat sluit beter bij jouw behoeften aan: een therapie of training? In onderstaand blog leggen wij uit welke soorten therapieën er zijn, afgestemd op jouw problemen en ontwikkelingspunten. Daarnaast zijn er meerdere trainingen op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling.

Hier is therapie voor nodig

Stel dat je een probleem of hulpvraag hebt. Dan vraag je je af waar je het beste met je vraag terecht kunt. In welke situaties is een training het meest passend en wanneer zou therapie beter aansluiten? Als je last hebt van psychische problemen zoals angsten of stemmingswisselingen, depressieve klachten, het vermoeden van een psychische stoornis, verslavingen of je hebt een traumatische ervaring meegemaakt, is het volgen van therapie meer passend. Met behulp van therapie kun je ervoor zorgen dat je problemen je minder belemmeren in het dagelijks leven.

Therapie of training: persoonlijke ontwikkeling

Wanneer je op het gebied van werk of privé ergens tegenaan loopt of een terugkerend probleem hebt waarin je je verder wilt ontwikkelen, kun je ervoor kiezen om een training te volgen. Merk je bijvoorbeeld dat het moeilijk vindt om je grenzen aan te geven, kun je moeilijk voor jezelf opkomen of heb je last van onzekerheid en weinig zelfvertrouwen? Heb je last van perfectionisme, ben je gevoelig voor stress of vertoon je veel pleasegedrag? Soms is er sprake van terugkerende klachten die te maken hebben met je verleden, waarbij je telkens weer in dezelfde valkuilen loopt. Dan zijn het patronen geworden die je in het dagelijks leven nog steeds last bezorgen. Hier zetten wij maatwerk training voor in, waarbij wij exact de trainingsonderwerpen afstemmen op jouw probleemgebieden en ontwikkelingspunten. Daarom zijn onze trainingen ook zeer persoonlijk en uniek.

Welke trainingen zijn er precies?

Twinpower biedt bijvoorbeeld assertiveitstraining, weerbaarheidstraining, communicatietraining, training perfectionisme en een cursus zelfvertrouwen aan. Ook kun je trainingen volgen voor persoonlijke effectiviteit, bij burn-out klachten en voor je persoonlijke ontwikkeling. Recent hebben wij onze nieuwe training “Positieve Intelligentie” geïntroduceerd. Hierbij krijg je een volledig en diepgaand zelfbeeld over jouw innerlijke saboteurs (negatieve gedachten, patronen en gewoonten). Je leert eindelijk begrijpen waarom jij telkens weer jezelf naar beneden haalt of te streng voor jezelf bent. Je leert je eigen valkuilen kennen en je overlevingsstrategieen die je onbewust toepast om te overleven.

Verschillende soorten therapieën

Onderstaande therapieën worden het meeste toegepast. Per therapie wordt toegelicht wat de therapie inhoudt, bij welke problematiek het helpend kan zijn en wat de duur van de therapie is. Dit geeft jou een goed beeld van de therapieën die er zijn.

Acceptance and commitment therapy (ACT)

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie die helpend kan zijn bij uiteenlopende klachten zoals stress, depressie, angst, eetproblemen, chronische vermoeidheid, burn-out en (lichamelijke) pijn. De therapie richt zich door middel van praktische oefeningen op het accepteren van de vervelende emoties of klachten, in plaats van er tegen te vechten. Daardoor ontstaat er weer ruimte om je te richten op andere waardevolle dingen in je leven.

Duur: gemiddeld 12 tot 15 sessies

Cliëntgerichte psychotherapie

Bij cliëntgerichte psychotherapie, zal de therapeut zich vooral empathisch opstellen en richt zich op het tot bloei laten komen van je persoonlijkheid. De cliënt neemt zelf het voortouw, terwijl de therapeut actief luistert. Deze therapie wordt toegepast bij angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, gezins- en relatieproblemen en andere klachten.

Duur: enkele maanden tot een paar jaar

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie draait het om het doorbreken van belemmerende gedachten- en gedragspatronen, waarna je die gaat vervangen door meer helpende gedachten en gedrag. Met behulp van huiswerk en oefeningen, wordt er praktisch, concreet en gestructureerd therapie gegeven. Dit is de meest onderzochte vorm van psychotherapie en wordt bijna bij alle psychische problemen ingezet.

Duur: 10 tot 20 sessies

Competitive memory training (COMET)

COMET is een vorm van cognitieve gedragstherapie die specifiek bedoeld is voor mensen met een lage zelfwaardering. Het is een groepstraining waarbij je met behulp van opdrachten en gerichte oefeningen positiever over jezelf leert denken.

Duur: ongeveer 10 sessies

EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een heel praktische en concrete traumatherapie. De therapie is erop gericht om de emotionele lading van traumatische ervaringen af te halen, waardoor het trauma je minder belemmert in het dagelijks leven. Het is zeer effectief bij PTSS. Tijdens de therapie wordt gebruik gemaakt van een afleidende stimulus (piepjes, een stok),die van links naar rechts gaat, terwijl je de nare herinnering ophaalt.

Duur: kort, enkele sessies

Emotionally focused therapie (EFT)

EFT is een vorm van relatietherapie waarbij emoties het uitgangspunt zijn. EFT is vooral bedoeld voor stellen die vastlopen in conflicten of die verwijdering ervaren. Het doel is de onderliggende gevoelens en behoeften boven tafel te krijgen, zodat je elkaars reactie beter begrijpt. Op deze manier komt er meer verbinding en veiligheid in de relatie.

Duur: 8 tot 15 sessies

Hypnotherapie

Hypnotherapie biedt een uitkomst als je moeilijk toegang hebt tot gevoelens en overtuigingen die je in de weg zitten. De therapeut maakt gebruik van hypnose om deze gevoelens op het spoor te komen. Je leert anders met je problemen omgaan, zodat psychische klachten verminderen en je je doelen beter kunt bereiken. Dit is effectief bij onder andere angst, depressie, stress, burn-out, slaapproblemen en lichamelijke pijn.

Duur: enkele sessies tot een paar jaar (bij ernstigere klachten)

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie gaat uit van het idee dat veranderingen in je leven of het beëindigen van belangrijke relaties, een depressie kunnen uitlokken. Met name bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Er wordt onderzocht hoe jouw contacten met belangrijke mensen in je omgeving verlopen. Het is een gerichte, praktische behandeling om concrete manieren aan te leren om constructief met veranderingen om te gaan en het contact met anderen te verbeteren.

Duur: 12 tot 16 sessies

Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT)

MBCT helpt je om dichter bij je gevoel te komen, zonder daarover te oordelen. Je leert onprettige emoties niet weg te drukken, maar de werkelijkheid te aanvaarden zoals het is. Daarnaast leer je je aandacht anders te richten, zodat je negatieve gedachten niet overheersen. Deze therapievorm wordt vaak ingezet als terugvalpreventie, na een eerdere succesvolle behandeling.

Duur: 8 weken, meestal in groepsvorm

Oplossingsgerichte therapie

Als je niet te diep in problemen of je verleden wilt graven, is dit een goede therapie. De focus ligt niet op het analyseren van je probleemgebieden, maar op het oplossen van je problemen. Deze therapievorm is gericht op het benutten van je sterke kanten en hulpbronnen. Samen met de therapeut onderzoek je welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan de pakken. Deze therapie is effectief bij onder andere depressies, angsten, persoonlijkheidsstoornissen, psychoses en alcoholmisbruik.

Duur: 3 tot 4 sessies

Psychodynamische psychotherapie

Bij deze therapievorm neem je juist wél de tijd om je verleden in te duiken. Je probeert samen met de therapeut je onbewuste gedachten, gevoelens en gedragingen op te sporen en inzicht te krijgen in hoe die zijn ontstaan. Vervolgens leer je oude ineffectieve patronen te doorbreken. Deze therapie is vooral nuttig bij stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen.

Duur: half jaar tot jaren

Rationeel-emotieve therapie (RET)

RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij je kritisch naar je eigen waarneming kijkt en ontdekt welke overdreven eisen je aan jezelf en anderen stelt. Je leert je eisen realistischer te maken en verdriet en teleurstellingen te accepteren. Deze vorm van therapie wordt bij allerlei klachten ingezet.

Duur: 5 tot 20 sessies

Runningtherapie

Met runningtherapie ga je, meestal in groepsvorm, regelmatig hardlopen. Runningtherapie wordt bij verschillende psychische klachten ingezet, soms als aanvulling op individuele cognitieve gedragstherapie.

Duur: 2 tot 3 maanden

Schematherapie

Schematherapie is een diepgravende therapie die vooral wordt ingezet bij ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een terugkerende depressie. Je onderzoekt aan welke emotionele basisbehoeften onvoldoende is voldaan in je jeugd, waardoor je disfunctionele gedragspatronen hebt ontwikkeld. De therapeut helpt je deze te doorbreken, zodat je beter aan je eigen behoeften kan voldoen en voor deze kunt opkomen.

Duur: 1 tot 2 jaar

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie pak je problemen aan die met je gezin of relatie, je zogeheten ´systeem´ samenhangen. De leden uit het systeem zoomen samen met de therapeut in op de wisselwerking tussen de sociale omgeving en de psychische klachten en bekijken welke veranderingen nodig zijn om deze te verminderen. De therapie is praktisch en toekomstgericht, maar zoekt daarnaast ook naar oorzaken in het verleden.

Duur: gemiddeld 6 maanden

Vaktherapie

Onder vaktherapie vallen verschillende soorten therapieën, zoals beeldende therapie, dramatherapie, psychomotorische therapie, danstherapie en kindertherapie. De kern van vaktherapie is het ervaringsgericht werken; je wordt je door te ´doen´ bewust van je gedachten en gevoelens. Tijdens de therapie leer je nieuwe vaardigheden aan om met je psychische problemen om te gaan. Vaktherapie is effectief bij angst- of traumaklachten, negatief zelfbeeld, persoonlijkheidsproblemen, depressie of emotieregulatieproblematiek.

Duur: 10 tot 20 sessies

Therapie of training volgen is dus afhankelijk van de aard van je problemen en de hinder die je ervan ervaart in je dagelijks leven. Hoe meer je probleem van psychologische aard is, zou therapie meer passend kunnen zijn. Ligt het verband meer in het kader van persoonlijke ontwikkeling, volstaat vaak een maatwerk training.

Lees het overzicht van al onze trainingen.

“Wat heb je nodig, therapie of maatwerk training?”