Met positieve intelligentie kom je meer in je eigen kracht te staan en reken je af met je innerlijke saboteurs. Hoe doe je dat?

Positieve intelligentie

Positieve intelligentie betekent dat je goed in contact staat met je brein en je hieruit de beste beslissingen kunt maken. Het is een indicatie van de controle die je over je brein hebt en in hoeverre je brein in jouw belang handelt. PQ staat voor Positive Intelligence Quotient. Je PQ is je positieve intelligentie score, uitgedrukt in een percentage van 0 tot 100. Het is het percentage van de tijd die je brein als je vriend (positief) fungeert, in plaats van als je vijand (negatief). Het gaat er hierbij om dat je brein je helpt in plaats van saboteert door bijvoorbeeld negatief (doem)denken.

Wat houdt de PQ score in?

Als je bijvoorbeeld een PQ score van 75 hebt, betekent dit dat je brein ongeveer 75 procent van de tijd effectief en behulpzaam is. Boven die score weet je brein je meestal te inspireren om dingen te doen die je zeker helpen. Zit je daaronder, dan word je veelvuldig door je innerlijke dynamiek naar beneden gehaald. Mensen met een hoge PQ score presteren beter, zijn over het algemeen tevreden, zorgvuldiger en hebben ook minder kans op burn-out klachten. Ze zijn zowel op hun werk en privé vaak meer gelukkig en productief en hebben over het algemeen een goed gevoel van zelfvertrouwen.

Positieve intelligentie en je eigen potentieel

Je eigen potentieel wordt bepaald door een heleboel factoren. Je cognitieve intelligentie (IQ) je emotionele intelligentie (EQ) en je vaardigheden, kennis, ervaring en sociaal netwerk. Het is je positieve intelligentie (PQ) die bepaalt welk percentage je van je potentieel daadwerkelijk benut. Door het verhogen van je PQ kun je terugkomende problemen sneller oplossen. Je durft meer uitdaging aan en je ziet meer mogelijkheden dan onmogelijkheden. Dit leidt tot een groter gevoel van succes, geluk en zelfvertrouwen.

Positieve intelligentie en je saboteurs  

Je saboteurs in jouw brein zijn automatische gewoonten en gedachtenpatronen die tegen je werken. Ze hebben allemaal hun eigen geluid, overtuigingen en aannames. Al in de kindertijd ontwikkel je saboteurs om dreigingen die je ervaart, zowel fysiek als mentaal te overleven. Als volwassene heb je die saboteurs vaak niet meer nodig, maar ze hebben onbewust in je brein genesteld.

Dit zijn de grootste saboteurs die vaak voorkomen:

 • De rechter
  Dit is de meester saboteur die er voor zorgt dat je constant commentaar hebt op jezelf, maar ook vaak op anderen en op je omstandigheden. Hij is verantwoordelijk voor een groot deel van je angst, stress, boosheid, teleurstelling, schaamte en schuldgevoel.

 • De perfectionist
  De perfectionist is vaak te ver doorgeschoten in zijn hang naar perfectie, orde en structuur. Je wordt er nerveus en gespannen van en hij trekt je batterij leeg met zijn onnodige overtuiging dat het altijd beter kan. Hij doet je geloven dat perfectie het streven waard is, al is de prijs die je ervoor betaalt erg hoog.

 • De pleaser
  De pleaser wil geaccepteerd worden en om dat te bereiken zal hij voortdurend proberen anderen te helpen, te vleien, te redden of tevreden te stellen. Hierdoor verlies je je eigen behoeftes uit het oog. De pleaser laat je geloven dat je anderen een plezier doet, terwijl je indirect bezig bent om hun affectie en acceptatie te verkrijgen.

 • De streber
  De streber maakt je zelfrespect en eigenwaarde afhankelijk van voortdurend scoren en presteren. Altijd het oog op voornamelijk externe successen en niet op innerlijke criteria voor geluk.
  De streber kan een workaholic worden en laat je de feeling met behoeftes op het emotionele en relationele vlak verliezen. Hij laat je geloven dat je zelfacceptatie van prestaties en externe bevestiging afhangt.

 • Het slachtoffer
  Het slachtoffer zet emoties en temperament in om aandacht en affectie te krijgen. Dit resulteert in extreem veel nadruk op pijnlijke innerlijke gevoelens en kan tot martelgang leiden. Hij verspilt je mentale en emotionele energie en anderen voelen zich gefrustreerd, machteloos of schuldig omdat zij jou nooit lang tevreden kunnen laten zijn. Het slachtoffer laat je geloven dat je de meeste zorg en aandacht voor jezelf krijgt als je zielig bent.

 • De hyperrationele
  De hyperrationele richt jouw aandacht intensief en exclusief op de rationele verwerking van alles om je heen. Hij heeft geen geduld met de emoties van anderen en wil daar niet te veel tijd aan besteden. Als je onder invloed van de hyperrationele staat, kan je kil, afstandelijk of arrogant overkomen. Hij beperkt de diepgang en flexibiliteit van relaties op je werk en in je privéleven en intimideert minder analytisch ingestelde mensen. Hij laat je geloven dat rationaliteit de belangrijkste en nuttigste vorm van intelligentie is.

 • De waakzame
  De waakzame maakt jou intens en continu bewust van alle gevaren om je heen en wat er allemaal mis kan gaan. Hij staat voortdurend op scherp en heeft nooit rust. Dat resulteert in aanhoudende stress die jou en anderen uitput. Hij doet je geloven dat de gevaren die je bedreigen groter zijn dat ze lijken en dat je non-stop alert moet zijn.

 • De rusteloze
  De rusteloze is voortdurend op zoek naar nieuwe opwindende activiteiten en kan niet stilzitten. Hij geeft je weinig gemoedsrust en laat je zelden tevreden voelen met je huidige activiteit. Hij bezorgt je een stroom afleidingen die je aandacht afhouden van de dingen en mensen die er werkelijk toe doen. Anderen hebben vaak het gevoel dat ze de rusteloze niet kunnen bereiken. Hij laat je geloven dat je al het mogelijke uit het leven moet halen.

 • De controlefreak
  De behoefte van de controlefreak is om de leiding te nemen, de regie te voeren en hij wil dingen zo veel mogelijk naar zijn hand zetten. Hij maakt je nerveus en ongeduldig als hij de touwtjes niet in handen heeft. Volgens de visie van de controlefreak heb je de controle óf ben je die volledig kwijt. Hij zal je steeds doen laten geloven dat je hem nodig hebt om het beste uit de mensen om je heen te halen.

 • De vermijder
  De vermijder concentreert zich op een extreme manier op het positieve en aangename. Hij gaat lastige en onplezierige taken en conflicten uit de weg. Stelt vaak dingen uit, wat weer kan leiden tot uitbarstingen van sluimerende meningsverschillen die je uit de weg was gegaan en tot uitstel van dingen die moeten gebeuren. De vermijder laat je geloven dat je je problemen niet ontloopt, maar dat je gewoon positief bent.

De Wijze als je meest verstandigste kant

Terwijl je saboteurs je innerlijke vijanden vertegenwoordigen, staat ‘De Wijze’ voor je diepzinnige en verstandige kant. Dit is de kant die boven het innerlijk strijdgevoel weet uit te stijgen. Hij laat zich niet door de emoties van het moment laat meeslepen of valt ten prooi aan één of meerdere van zijn saboteurs. Elke uitdaging ziet De Wijze als een kans.

De vijf grote gaven van De Wijze zijn:

 1. Empathie en situaties met compassie en begrip tegemoet treden
 2. Exploratie om nieuwsgierig en onbevooroordeeld te verkennen
 3. Innovatie om nieuwe invalshoeken en originele oplossingen te bedenken
 4. Navigatie om de beste weg te kiezen die past bij je waarden en missie
 5. Activatie en knopen doorhakken zonder onrust en afleidingsmanoeuvres

Als je de Wijze bij diverse uitdagingen goed weet in te zetten, zal je merken dat je deze nieuwsgierigheid, compassie, creativiteit, vreugde, gemoedsrust en besluitvaardigheid kunt aanspreken, hoe moeilijk de situatie op dat moment is. Je komt er steeds meer achter dat je de saboteurs nergens voor nodig hebt, ondanks de mooie verhalen die zij je voorhouden om hun eigen bestaan te rechtvaardigen.

Hoe kan je je positieve intelligentie vergroten?

Er zijn vier strategieën om je positieve intelligentie te vergroten:

 1. Verzwak je saboteurs
  Om je saboteurs te kunnen verzwakken, moet je hun gedachtepatronen en emotionele patronen herkennen en gaan inzien dat ze je niet helpen. Leer om je eigen saboteurs te observeren en te benoemen op het moment dat ze zich melden. Leer om meer grip en controle te krijgen over je saboteurs met hun negatieve gedachtenpatronen. Probeer in te zien dat deze je niet zullen helpen en elimineer hun invloed zo veel mogelijk.
 2. Versterk je Wijze
  Je Wijze versterk je door over te stappen op toegankelijke perspectieven. Verschaf jezelf toegang tot de vijf gaven die hij gebruikt om elke uitdaging aan te gaan. De Wijze in jezelf zal je altijd betere oplossingen aandragen dan je saboteurs.
 3. Train je PQ brein
  Om te werken aan je persoonlijke intelligentie, moet je het verschil weten tussen je PQ brein en je overlevingsbrein (je persoonlijke overlevingsstrategieën die je toepast). Je overlevingsbrein heeft vaak al overuren gedraaid, terwijl je PQ brein is achter gebleven. Daar kan je aan werken. Elke van deze strategieën resulteert in een hogere PQ.
 4. Volg onze nieuwe Training Positieve Intelligentie in Groningen, Assen, Drachten of online in Teams.

Nog meer blogs met gerelateerde onderwerpen die je mogelijk ook interessant vindt:

“Positieve intelligentie brengt je meer geluk en innerlijke tevredenheid”