De 11 valkuilen die in je leven een rol kunnen spelen bij het ontstaan van patronen die je hinderen in je dagelijks leven.

De 11 valkuilen in je leven

Ieder mens heeft bepaalde valkuilen die in bepaalde situaties een rol kunnen spelen. Persoonlijkheidsproblematiek heeft te maken met duurzame patronen (valkuilen) waar mensen zichzelf mee benadelen en die hen ongelukkig kunnen maken. Mensen met persoonlijkheidsproblemen hebben vaak langdurige verstoringen in hun leven meegemaakt. Vaak gecombineerd met angsten, depressieve gevoelens, wantrouwen en onzekerheid. De kwaliteit van hun leven is niet wat ze willen. In dit blog leggen we in het kort de 11 valkuilen uit waar mensen in hun leven mee te maken kunnen krijgen.

 1. Verlatingsangst

  Verlatingsangst is het gevoel dat de mensen van wie je houdt je zullen verlaten en dat je alleen achter zult blijven. Of je er nu bang voor bent dat ze dood zullen gaan, weg zullen lopen of je in de steek laten voor een ander, in ieder geval ga je ervan uit dat je alleen zult achter zult blijven. Om die reden klamp je je waarschijnlijk aan hen vast. Gek genoeg loopt het er vaak op uit dat jij ze weg duwt. Soms omdat je onevenredig boos en heftig reageert op de normaalste separaties. Als je je juist onderdanig en passief opstelt, kun je je ook zeer aanhankelijk en afhankelijk opstellen, zodat anderen makkelijk over je een heen lopen en jij je nooit echt gelukkig zult voelen in een relatie of omgang met anderen.

 2. Wantrouwen en misbruik

  Bij wantrouwen en misbruik staat de overtuiging centraal dat mensen je zullen kwetsen en misbruiken. Je weet zeker dat ze je zullen bedriegen, zullen liegen, je manipuleren, vernederen, je kwaad doen, pijn doen of van je profiteren. Als je deze valkuil hebt, verschans je je achter een muur van wantrouwen om jezelf te beschermen. Je laat mensen niet al te dichtbij komen. Je wantrouwt de bedoelingen van anderen en je bent geneigd het ergste te denken. Je verwacht zelfs dat de mensen die van je houden je uiteindelijk zullen verraden. Of je gaat helemaal geen relatie aan of doet maar alsof, terwijl je je in feite niet openstelt voor anderen. Ook kan je relaties aangaan met mensen die je misbruiken en om je vervolgens boos en wraakachtig te voelen.

 3. Afhankelijkheid

  Als je gevangen bent in afhankelijkheid, dan voel je je niet in staat om je in het dagelijks leven staande te houden zonder steun van anderen. Als kind gaf men je altijd het gevoel dat je het echt niet alleen zou kunnen. Nu je volwassen bent zoek je sterke figuren op om je aan op te trekken en je laat hen jouw leven regelen. Op je werk kun je niet zelfstandig functioneren. Je houdt jezelf klein en neemt snel een ondergeschikte rol aan.

 4. Kwetsbaarheid

  Je leeft in angst dat er ieder moment een ramp kan gebeuren. Dit kan een misdrijf zijn, financieel risico of je vreest dat je gezondheid op het spel staat. Je weet zeker dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren en je voelt je niet veilig. Met deze valkuil heb je als kind geleerd dat het leven (niet altijd) veilig is. Het kan ook zijn dat je te veel werd beschermd door je ouders. Overmatige bezorgdheid of jouw veiligheid. Je angsten zijn echter niet reëel en toch beheersen ze je leven. Je steekt er veel energie in om je toch enigszins veilig te voelen. Je hebt vaak angsten of bent bang om juist een angstaanval te krijgen.

 5. Emotionele verwaarlozing

  Emotionele verwaarlozing gaat over de overtuiging dat jouw behoefte aan genegenheid nooit door anderen vervuld zal worden. Niemand houdt echt van je of begrijpt je gevoelens. Je merkt dat je je aantrokken voelt tot mensen die nogal kil en terughoudend zijn. Doordat je zelf ook terughoudend bent is de relatie gedoemd om onbevredigend te blijven. Je voelt je bedrogen en je wordt heen en weer geslingerd tussen woede, eenzaamheid en gekwetstheid. Gek genoeg stoot je boosheid juist mensen af. Zo houd je je gevoel van tekortkomen in stand.Vaak gaat het gepaard met een gevoel van eenzaamheid. Een grote leegte en niet verbonden zijn.

 6. Sociaal isolement

  Sociaal isolement gaat over je relatie met anderen. Het heeft te maken met je geïsoleerd voelen van de wereld om je heen. Met deze valkuil is het vaak zo dat je je er als kind vaak niet bij voelde horen. Misschien had je iets bijzonders wat je anders maakte. Als volwassene heb je deze valkuil in stand gehouden door vermijdingsgedrag. Je gaat het uit de weg om je aan te sluiten bij groepen of vrienden. Je kunt je buitengesloten hebben gevoeld omdat anderen je buitensloten om een bepaalde reden. Daarom voel je je vaak ongewenst. Als volwassene kun je het gevoel hebben lelijk te zijn of seksueel niet aantrekkelijk. Je denkt dat je niet genoeg in je mars hebt en dat je sociale vaardigheden tekortschieten. Je voelt je vaak niet goed genoeg, minderwaardig en daar gedraag je je naar.

 7. Minderwaardigheid

  Bij minderwaardigheid voel je je binnen stuk en besmet. Je gelooft dat je in wezen niet iemand bent om echt van te houden. Als mensen je echt zouden kennen, zouden ze zien dat je niet deugt. Als kind werd je niet gerespecteerd. Misschien ben je om je zwakheden bespot en bekritiseerd. Je geeft jezelf altijd de schuld. Je bent een ander zijn aandacht, begrip, respect of liefde in jouw gedachten immers niet waard. Als volwassene ben je bang voor intimiteit en verwacht je snel weer afkeuring. In jouw ogen kun je het haast niet geloven dat mensen je waarderen.

 8. Mislukken

  Bij mislukken geloof je dat je niet in staat bent om te presteren op school, in je werk of bij het sporten. Je hebt het gevoel achter te blijven bij je leeftijdgenoten of collega’s. Als kind heb je dat gevoel al meegekregen. Het zou kunnen dat je een bepaalde leerstoornis had of dat je niet genoeg discipline hebt geleerd om je bepaalde belangrijke vaardigheden eigen te maken. Ze noemden je dom, lui of dat je het toch niet kon. Als volwassene houd jezelf deze valkuil door je mislukkingen te overdrijven of door jezelf te dwarsbomen.

 9. Extreme aanpassing

  Met extreme aanpassing zet je je eigen wensen en behoeften opzij om anderen een plezier te doen of geef je de wensen van anderen voorrang. Je geeft ze de ruimte om jouw leven te bepalen. Dat doe je door schuldgevoel dat je anderen zou kwetsen door jezelf op de eerste plaats te stellen. Ook komt dit vaak door angst dat ze je zullen straffen of verlaten als je ongehoorzaam bent. Als kind heeft waarschijnlijk één van je ouders of belangrijke persoon in je leven je zo naar beneden geduwd.Als volwassene ga je steeds weer relaties aan met dominante, overheersende mensen en onderwerp je je aan ze of ga je relaties aan met mensen die zelf tekort zijn gekomen en die jouw weinig te bieden hebben.

 10. Extreem hoge eisen

  Als je last hebt van extreem hoge eisen, streef je altijd naar de allerhoogste prestaties. Je legt in extreme mate nadruk op status, geld, succes, schoonheid of erkenning. Dit gaat vaak ten koste van je eigen geluk, plezier, gezondheid, voldoening en goede relaties. Waarschijnlijk pas je deze strenge normen ook op anderen toe en ben je heel kritisch. Als kind verwachtte men topprestaties van je en leerde je dat minder dan het beste niet goed genoeg was. Je streeft in veel dingen perfectionisme na en kun deze drang moeilijk stoppen.

 11. Veeleisendheid

  De valkuil van veeleisendheid heeft te maken met je vermogen om realistische beperkingen in het leven te aanvaarden. Mensen met deze valkuil voelen zich speciaal. Ze staan erop dat ze altijd onmiddellijk hun zin krijgen. Wat anderen redelijk vinden, wat haalbaar is, de tijd en moeite die iets gewoonlijks kost en wat het voor anderen betekent, zien ze over het hoofd. Zelfdiscipline is geen sterke kant je. Veel mensen met deze valkuil werden als kind verwend en verwaarloosd. Er werd niet van hen verwacht dat ze zich inhielden. Ze hoefden zich niet aan dezelfde spelregels als andere kinderen te houden. Als volwassenen worden ze nog steeds razend als ze niet krijgen wat ze hebben willen.

Lees meer over het ontstaan van valkuilen en je basisbehoeften in het blog ken jij je valkuilen?

Krijg inzicht in je valkuilen en hoe deze je leven beïnvloeden