Ben je op zoek naar een outplacementbureau in Groningen of omliggende plaatsen voor een effectief outplacementtraject?

Outplacementbureau Groningen

Binnen ons outplacementbureau in Groningen bieden wij een maatwerk outplacementtraject voor werknemers die ontslag krijgen. Juist nu met de huidige coronacrisis zullen veel werknemer hun baan verliezen. Als werkgever kun je deze medewerkers als afsluiting een outplacementtraject aanbieden. Op deze manier kunnen werkgever en werknemer op een goede manier afscheid van elkaar nemen. Daarbij kunnen wij de medewerker begeleiden, trainen en coachen naar een nieuwe baan buiten de organisatie.

Outplacement in crisistijd

Outplacement in crisistijd betekent dat er meer en efficiënt nagedacht moet worden over de kansen voor werknemers op de arbeidsmarkt. Als outplacementbureau in Groningen voor de juist kleinere en middelgrote organisaties, doen wij er alles aan om deze medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden naar een nieuwe baan. Sommige werknemers zullen relatief makkelijk een nieuwe baan vinden. Voor andere medewerkers is dit lastiger. Dit is mede afhankelijk van de branche, het vakgebied, werkervaring en opleidingen van de medewerker. Daarom is geen outplacementtraject hetzelfde. Wij bieden onze outplacement trajecten dan ook zo maatwerkgericht en efficiënt mogelijk aan. Dat wil zeggen, afhankelijk van de benodigdheden, hulpbehoefte en arbeidskansen voor elke werknemer.

Hoe ziet een outplacementtraject er uit?

Na een eerste kennismakingsgesprek of oriënterend (telefonisch) vraaggesprek met de werkgever of werknemer, stellen wij een voorstel outplacementtraject op. Hierin benoemen wij in een nadere specificatie de loopbaan- en sollicitatie instrumenten die wij kunnen inzetten. Dit kan per werknemer verschillend zijn. Dit is mede afhankelijk van het werkgebied, het niveau van de werknemer en zijn kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Nadat de werkgever en werknemer het voorstel hebben doorgenomen en hiermee akkoord gaan, sturen wij een opdrachtbevestiging. Hierna starten wij direct het outplacementtraject op.

Onderdelen outplacementtraject

Binnen ons outplacementbureau in Groningen maken de volgende onderdelen deel uit van het outplacementtraject:

Afhankelijk van de vraagbehoefte van de medewerker, kunnen wij bepaalde onderdelen toevoegen of juist weglaten. Op deze manier is elk outplacementtraject afgestemd op de individuele medewerker.

Outplacement of re-integratie tweede spoor?

Outplacement en re-integratie tweede spoor lijken veel op elkaar. In beide gevallen begeleiden, coachen en trainen wij medewerkers naar een nieuwe baan. Binnen ons outplacementbureau in Groningen, proberen wij om een outplacementtraject zo efficiënt en kort durend mogelijk te maken. Of het nu gaat om één of meerdere medewerkers, op verzoek van de werkgever kunnen wij ook slechts een enkel onderdeel toevoegen. Bijvoorbeeld in de vorm van een sollicitatietraining, speciaal voor een bepaalde doelgroep van het bedrijf die relatief makkelijk weer een nieuwe baan zou kunnen vinden.

Dit is goedkoper dan een volledig outplacementtraject. Op verzoek kan een bedrijf dus altijd een vraag bij ons neerleggen in teken van outplacement.

Mogelijkheden en voordelen bij ons outplacementbureau in Groningen

  • Outplacementbegeleiding op maat, naar wens afgestemd op het beschikbaar gesteld budget van de werkgever

  • Ook alleen voor het aanbieden van een sollicitatietraining of een maatwerk traject op verzoek, waarmee een werknemer weer een goede start kan maken voor het vinden van een andere baan

  • Loopbaanadvies voor individuele werknemers

  • Altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek om de vraag, behoeften, wensen en onze mogelijkheden door te nemen

  • De kosten zelf meer in de hand houden door een outplacement tool in de vorm van een training voor werknemers die ontslagen worden

Outplacementbegeleiding in de regio

Binnen ons outplacementbureau in Groningen, werken wij vooral in deze provincie en plaatsen zoals Haren, Eelde, Hoogezand, Sappemeer, Winschoten, Appingedam, Delfzijl, Stadskanaal, regio Eemsmond tot aan Assen en Drachten toe. Wij komen naar wens naar je bedrijf om kennis te maken en onze werkwijze toe te lichten, of we doen dit telefonisch.  Hierna maken wij een voorstel outplacementbegeleiding op maat. Wij zijn voorstander van korte outplacement trajecten met hoge efficiency.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek kan je ons bellen of vul je gegevens in op ons contactformulier en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Outplacementbureau voor de kleine en middelgrote ondernemer