Schema therapie Groningen

BEKIJK OOK DEZE DIENSTEN OF TRAININGEN

Assertiviteitstraining
Weerbaarheidstraining
Cursus zelfvertrouwen
Persoonlijke Effectiviteit
Schema therapie

Schema therapie Groningen

Schema therapie zetten wij in voor cliënten die door sterk vastgeroeste patronen en heftige emoties belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk functioneren. Waar nodig kan dit in bepaalde gevallen aanvullend ingezet worden in onze assertiviteitstrainingen.

Schema therapie Groningen: wat is schema therapie?

Bij schema therapie ligt de focus op het herkennen en veranderen van lang bestaande en hardnekkige denkpatronen en gedrag. Dit kan je erg belemmeren in je dagelijks leven. Juist omdat je niet weet en begrijpt waarom je steeds zo heftig reageert in bepaalde situaties. Deze patronen komen meestal voort uit negatieve ervaringen uit je jeugd. Indien deze patronen en overlevingsstrategieën niet worden herkend en behandeld, kan dit erg storend werken in relaties en sociale interacties met mensen. Schema’s kunnen je leven behoorlijk negatief beïnvloeden.

Wat is het doel van schema therapie?

Het doel van schema therapie is om die negatieve patronen te leren herkennen, te begrijpen waar ze weg komen en inzicht krijgen in je gevoelens en emotionele behoeften. Welke patronen en schema’s heb jij en wanneer treden deze op? Welke overlevingsstrategieën heb jij je (onbewust) eigen gemaakt, om je door diverse situaties en gebeurtenissen heen te worstelen? Door het creëren van inzicht in je gedragspatronen, kan je nare gevoelens en gedrag doorbreken en langzaam leren veranderen. In schema therapie leer je om gezonde schema’s op te bouwen van de ‘gezonde volwassene’.

Schema therapie schema’s

Iedereen heeft emotionele basisbehoeftes. Als in de kindertijd niet of nauwelijks aan deze basisbehoeftes is voldaan, kunnen negatieve schema’s (gedachtenpatronen) ontstaan. Bijvoorbeeld bij emotionele verwaarlozing, verlatingsangst, zelfopoffering, sociale isolatie en afhankelijkheid. In bepaalde situaties in volwassenheid kunnen dergelijke gevoelens en gedragspatronen uit je jeugd (schema’s) steeds weer opgeroepen worden. Een schemamodus is een gevoelstoestand die naar boven komt, indien jij je in een vergelijkbare situatie bevindt als vroeger. Dezelfde gevoelens van boosheid, angst, onmacht, passief gedrag of schuld worden door bepaalde triggers in hedendaagse situaties steeds weer ‘aangezet’.

Voor wie is schema therapie bedoeld?

Voor iedereen die zich herkent in de volgende punten:

 • Snel dichtslaan bij kritiek of conflicten

 • Geen controle over negatieve gedachten hebben

 • Weglopen bij (dreigende) conflicten: dit niet aankunnen

 • Snel emotioneel wat niet in verhouding staat tot de situatie of gebeurtenis

 • Je voelt je snel onzeker, boos, verdrietig of mislukt

 • Steeds weer dezelfde angsten en belemmeringen ervaren

 • Vast overtuiging van eigen aannames die niet gebaseerd zijn op de werkelijke situatie

 • Snel omslaan in stemming bij het minste of geringste

 • Zeer kritisch reageren op eigen functioneren

Merk je dat meerdere punten op jou van toepassing zijn en wil je weten of schema therapie jou kan helpen, lees dan verder.

Hardnekkige patronen

In de praktijk zullen diverse situaties je doen denken aan het verleden. Vaak worden hierbij automatisch hardnekkige patronen geactiveerd, zonder dat je het zelf doorhebt. Je denkt, voelt en ervaart dingen die een gevolg zijn van diverse (nare) ervaringen uit het verleden of in eerdere relaties. Zonder je ervan bewust te zijn kom je in een schema (denk- en gedragspatroon) terecht en verliest de controle over je gedachten en gedrag. Het punt is dat iemand zeer overtuigend en vanzelfsprekend uit een bepaald schema reageert, maar niet doorheeft dat dit in het heden eigenlijk niet klopt met de werkelijkheid.

Schema therapie als onderdeel van assertiviteitstraining

Bij sommige cursisten die bij ons een assertiviteitstraining of weerbaarheidstraining volgen, merken wij dat bepaalde negatieve gedachtenpatronen erg hardnekkig zijn. In dat geval kunnen wij schema therapie voorstellen, om inzicht en herkenning te geven over deze patronen en het gedrag dat hier uit voortvloeit. Hierna kunnen wij tools aanreiken om de verschillende modi te herstellen. Bijvoorbeeld je boze kindmodus, kwetsbare kindmodus, schuld indicerende oudermodus, boze oudermodus etc. Dit is belangrijk zodat je meer in je ‘gelukkige kindmodus’ en je ‘gezonde volwassenmodus’ komt. Hiermee worden je eigen behoeften meer bevredigd en zullen je belemmerende gedachten- en gedragspatronen steeds meer naar de achtergrond verdwijnen.

Hoe ziet schema therapie er uit?

Na een intakegesprek of tijdens het volgen van één van onze coaching- of trainingstrajecten, zullen wij eventueel schema therapie adviseren. Zeker als je veel last hebt van hardnekkige patronen. Aan de hand van diverse vragen en een goed beeld van indrukwekkende gebeurtenissen uit je jeugd (die jou nader hebben gevormd), zullen wij waar nodig een voorstel voor schema therapie doen. Afhankelijk van de problematiek, je leerdoelen en behoeften, zullen wij een aantal coachingssessies voorstellen. Dit zullen over het algemeen 6 tot 10 sessies zijn.

Schema therapie inzetten

Schema therapie kan, afhankelijk van het doel, worden ingezet bij angststoornissen, irrationele gedachtenpatronen, depressie, burn-out, totale uitval, relatieproblemen, sociale communicatieproblemen, sub-assertiviteit en bij bepaalde autisme problematiek. Ook bij lichtere problemen kan schema therapie aanvullend werken.

Wat ga je leren?

 • Herkennen en inzichtelijk krijgen van je irrationele gedachtenpatronen

 • Kennis over de verschillende schema’s en modi

 • Inzicht krijgen in je eigen overlevingsstrategieën

 • Welke schema’s er bij jou worden geactiveerd

 • Tools om de schema’s te ‘resetten’ naar rationele, logische gedachten

 • Weer in je kracht staan in je gelukkige kindmodus en volwassenmodus

Je voordelen

 • We hebben géén wachtlijsten, dus snel kunnen beginnen

 • Kan goed samen of aansluitend aan een assertiviteitstraining

 • Flexibel te volgen op dagen en tijden die jou schikken

 • Kan zonder verwijzing van een arts of psycholoog aangevraagd worden

 • Makkelijk toegankelijk en laagdrempelig: het is geen hulpverleningstraject

 • Meer levensgeluk en controle over je gedachten en gedrag

Locaties

De locaties waar je schema therapie kunt volgen zijn Groningen, Assen, Drachten en Winschoten. Deze locaties zijn makkelijk per auto, bus en trein te bereiken. Op alle locaties kun je gratis je auto op de ruime parkeerplaats parkeren.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de duur van schema therapie en het aantal sessies. Over het algemeen worden 6 tot 10 sessies aangeraden. In bepaalde gevallen is hiervoor een vergoeding mogelijk via de ziektekostenverzekeraar, de werkgever of een andere instantie.

Let wel: wij zijn geen officiële praktijk voor schema therapie en zijn niet als zodanig geregistreerd. Het is een aanvullende dienst die wij aanbieden door eigen studie psychologie en een studie schema-therapie. Daarnaast hebben wij veel kennis en ervaring in het coachen, trainen en begeleiden van cursisten en cliënten met assertiviteitsproblemen en problemen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Aanmelden schema therapie Groningen

Wil je meer informatie of je aanmelden voor schema-therapie, eventueel in combinatie met een assertiviteitstraining? Vul hieronder je gegevens in of bel ons, zodat wij je vragen zo goed mogelijk kunnen beantwoorden en je desgewenst een voorstel kunnen sturen.

  “Schema therapie om hardnekkige patronen te doorbreken”